Svenska fortsättning nivå c- Asylsökande

Date et heure:

Groupe concerné: Ouvert à tous

Lieu: Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

Description: Genom undervisningen i svenska för asylsökande ska eleven ges förutsättningar att utveckla och fördjupa sina kunskaper som: - sin förmåga att läsa och skriva svenska, - sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, - sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, - ett gott uttal, - insikter i hur man lär sig språk, - inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling, - sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt - sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Disponibilité: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

Catégorie:  La langue suédoise , Fait partie des mesures initiales mises en place pour les demandeurs d’asile – TIA

Coordonnées

Nom: Mahmoud Shaker
Numéro de téléphone: 0723-707090
E-mail: mahmoud.shaker50@yahoo.com