Svenska nybörjare - Asylsökande

Date et heure: 21 novembre 2020 , kl. 10:00 - 12:15

Groupe concerné: Ouvert à tous

Lieu: Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

Description: Man skall lära sig grunderna i svenska språket så att man kan göra sig förstådd och förstå andra olika vardagssituationer. Innehåll Tala: • Enkla modeler för att presentera sig, hälsa Etc • Be om information • Prata om sig själv, familj. Studier och arbete • Enkla modeller för att göra inköp • Enkla modeller för att planera aktiviteter Höra: • öva att förstå enkel, naturligt talad svenska Uttal: • Betoning, långa vokaler och konversationer och intonation • Vokal- och konsonantljud • Redaktioner och assimilationer • Känna till några av skillnader mellan tal- och skriftspråk Läsa: • Enkla dialoger och texter Skriva: • Berätta om sig själv med enkla ord Grammatik: • Grundläggande grammatik utifrån deltagarnas behov och förutsättningar

Disponibilité: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

Catégorie:  La langue suédoise , Fait partie des mesures initiales mises en place pour les demandeurs d’asile – TIA

Sélectionnez le calendrier: Ici, vous pouvez choisir d’enregistrer l’activité dans votre calendrier.personnel

Coordonnées

Nom: Mahmoud Shaker
Numéro de téléphone: 0723-707090
E-mail: mahmoud.shaker50@yahoo.com