فعالیت ها درسویدن (Aktiviteter i Sverige)

دراینجا، شما که تازه وارد سویدن شده اید می توانید کارهایی برای انجام دادن پیدا کنید. آیا مایل هستید فتبال بازی کنید، یک کافه لسان پیدا کنید یا چیز جدیدی یاد بگیرید؟ ببینید چه فعالیت هایی دراین لیست وجود دارد، یک گروپ را انتخاب کنید یا چیزی را درقسمت جستجو بنویسید. شما همچنین می توانید نام شهر خود را جستجو کنید.

فعالیت ها