اطلاعات در مورد تقویم فعالیت "فعالیت ها در سویدن"

آخرین به روز رسانی 30ـ 6ـ 2022

تقویم فعالیت "فعالیت ها در سویدن" که پیش از این در Informationsverige.se بود به دلایل فنی تعطیل شده است. با شهرداری خود تماس بگیرید یا در ویب سایت آنها جستجو کنید تا ببینید چه فعالیت های در شهر شما وجود دارد.

فعالیت های کمون خود را پیدا کنید

مشارکت در فعالیت های شهرداری یا انجمن های مختلف این امکان را فراهم می کند تا با افراد جدید آشنا شده و زبان سویدنی را تمرین کنید.

شهرداری ها و انجمن ها گاهی اوقات فعالیت های برای افرادی که تازه به سویدن آمده اند دارند تا ورود آنها به جامعه سویدن را آسان تر کند. 

بسیاری از شهرداری ها و سازمان های سازمان های رضاکار سعی میکنند به افراد تازه وارد به سویدن کمک کنند تا با سویدنی ها تماس برقرار کنند. نام این فعالیت ممکن است متفاوت باشد، می توان آن را دوست زبان، راهنمای پناهندگان، حامی کلانسال، مربی یا دوست نامید.

با شهرداری خود تماس بگیرید یا در ویب سایت آنها جستجو کنید تا ببینید چه فعالیت های در شهر شما وجود دارد.