Asyl i Järfälla

تاریخ و زمان: 7 میزان 1400 , kl. 09:00 - 12:00

گروپ مورد نظر: همه را خوش آمدید می گوییم

مکان : Kvarnplan 6, 177 64, Järfälla i Stockholms län

مشخصات: Är du asylsökande och bor i Järfälla? En ny omgång av Asyl i Järfälla börjar den 20 september!
Asyl i Järfälla är ett kostnadsfritt 8 veckors program där du får lära dig svenska, du får information om arbetsmarknaden samt stöd i att skriva CV och personligt brev och om restriktionerna tillåter delta i arbetsplatsbesök. Kursen på förmiddagar är för dig som inte har några förkunskaper i svenska. Anmäl dig på integration@jarfalla.se eller ring 070-0024198. Du kan läsa mer om kursen här: https://www.jarfalla.se/asylkurs
________________________________________________________________________________
Are you an asylum seeker living in Järfälla? A new course of Asyl i Järfälla will start 20 September!
Asyl i Järfälla is a free 8 week program where you will learn Swedish, receive information about employment, assistance with writing CV and personal letter and if the circumstances allow visit workplaces in Järfälla. The morning course is for those with no prior knowledge in Swedish.
Sign up through integration@jarfalla.se or call 070-0024198. For more information, visit https://www.jarfalla.se/asylkurs

دردسترس بودن: Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.

گروپ:  لسان سویدنی

اطلاعات تماس

نام: Sigridur Baldursdottir
شماره تلفون: 070-0024198
ایمیل: integration@jarfalla.se