Svenska fortsättning nivå c- Asylsökande

تاریخ و زمان:

گروپ مورد نظر: همه را خوش آمدید می گوییم

مکان : Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

مشخصات: Genom undervisningen i svenska för asylsökande ska eleven ges förutsättningar att utveckla och fördjupa sina kunskaper som: - sin förmåga att läsa och skriva svenska, - sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, - sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, - ett gott uttal, - insikter i hur man lär sig språk, - inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling, - sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt - sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

دردسترس بودن: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

گروپ:  لسان سویدنی , شامل اقدامات اولیه برای پناهجویان میشود ـ (TIA)

اطلاعات تماس

نام: Mahmoud Shaker
شماره تلفون: 0723-707090
ایمیل: mahmoud.shaker50@yahoo.com

برگزار کننده

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge