Svenska nybörjare - Asylsökande

تاریخ و زمان:

گروپ مورد نظر: همه را خوش آمدید می گوییم

مکان : Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

مشخصات: Man skall lära sig grunderna i svenska språket så att man kan göra sig förstådd och förstå andra olika vardagssituationer.
Innehåll
Tala:
• Enkla modeler för att presentera sig, hälsa Etc
• Be om information
• Prata om sig själv, familj. Studier och arbete
• Enkla modeller för att göra inköp
• Enkla modeller för att planera aktiviteter
Höra:
• öva att förstå enkel, naturligt talad svenska
Uttal:
• Betoning, långa vokaler och konversationer och intonation
• Vokal- och konsonantljud
• Redaktioner och assimilationer
• Känna till några av skillnader mellan tal- och skriftspråk
Läsa:
• Enkla dialoger och texter
Skriva:
• Berätta om sig själv med enkla ord
Grammatik:
• Grundläggande grammatik utifrån deltagarnas behov och förutsättningar

دردسترس بودن: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

گروپ:  لسان سویدنی , شامل اقدامات اولیه برای پناهجویان میشود ـ (TIA)

اطلاعات تماس

نام: Mahmoud Shaker
شماره تلفون: 0723-707090
ایمیل: mahmoud.shaker50@yahoo.com

برگزار کننده

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge