Svenska nybörjare - Asylsökande

تاریخ و زمان: 1 قوس 1399 , kl. 10:00 - 12:15

گروپ مورد نظر: همه را خوش آمدید می گوییم

مکان : Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

مشخصات: Man skall lära sig grunderna i svenska språket så att man kan göra sig förstådd och förstå andra olika vardagssituationer. Innehåll Tala: • Enkla modeler för att presentera sig, hälsa Etc • Be om information • Prata om sig själv, familj. Studier och arbete • Enkla modeller för att göra inköp • Enkla modeller för att planera aktiviteter Höra: • öva att förstå enkel, naturligt talad svenska Uttal: • Betoning, långa vokaler och konversationer och intonation • Vokal- och konsonantljud • Redaktioner och assimilationer • Känna till några av skillnader mellan tal- och skriftspråk Läsa: • Enkla dialoger och texter Skriva: • Berätta om sig själv med enkla ord Grammatik: • Grundläggande grammatik utifrån deltagarnas behov och förutsättningar

دردسترس بودن: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

گروپ:  لسان سویدنی , شامل اقدامات اولیه برای پناهجویان میشود ـ (TIA)

تقویم انتخاب کنید: دراینجا می توانید انتخاب کنید که فعالیت را درتقویم شخصی خود ذخیره کنید

اطلاعات تماس

نام: Mahmoud Shaker
شماره تلفون: 0723-707090
ایمیل: mahmoud.shaker50@yahoo.com

برگزار کننده

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge