فعالیت ها درمدت زمان پناه جویی

آخرین به روز رسانی 17ـ 12ـ 2021

درسویدن، معمول است که مردم داوطلبانه در انجمن های مختلف مشارکت کنند. انجمن ها اغلب فعالیت ها را سازماندهی می کنند. مشارکت در یک فعالیت می تواند راهی برای آشنایی با افراد جدید باشد. بنابراین، انجمن ها می توانند راه خوبی برای ورود به جامعه سویدن باشد.

فعالیت های مختلفی وجود دارد که در زمان که منتظر تصمیم در مورد درخواست پناهندگی خود هستید، می توانید در آنها شرکت نمایید. برخی از انجمن ها، سازمان ها و شهرداری ها فعالیت های ویژه ای دارند که فقط برای پناهجویان است. به آنها فعالیتهای اولیه برای پناهجویان می گویند. هم شما که منتظر تصمیم در مورد دوسیه تقاضا پناهندگی خود هستید و هم شما که اجازه اقامت دریافت کرده اید اما در یک مرکز مسکونی پناهندگان زندگی می کنید می توانید در فعالیت ها شرکت کنید.

فعالیت ها می تواند شامل یادگیری زبان سویدنی، کسب معلومات در مورد نحوه عملکرد جامعه سویدن و بازار کار سویدن و نحوه مراقبت از صحت خود و خانواده باشد. مشارکت در فعالیتها رایگان است.

برای یافتن فعالیت ها در محل زندگی خود، در ویب سایت شهرداری خود یا در تقویم فعالیت ها درسایت Informationsverige.se جستجو کنید.

کورس های زبان سویدنی

مؤسسه های تحصیلی و آموزشگاه های بزرگسالان کورس های ویژه ای برای پناهجویان دارند که رایگان هستند. این کورس ها به نام سویدنی از روز ۱وسویدنی روزمره نامیده میشوند. در کورس های مؤسسه های تحصیلی، شما امکان یادگیری زبان سویدنی را دارید. مؤسسه های تحصیلی همچنین کورس هایی دارند که می توانید در آنها اطلاعات بیشتری در مورد جامعه سویدن کسب کنید.

برای پیداکردن فعالیت درجایی که بود وباش میکنید، دروب سایت شاروالی ویا جنتری فعالیت ها جستجو کنید.

تقویم فعالیت ها ـ فعالیت ها درسویدن

"فعالیت ها درسویدن" "Aktiviteter i Sverige" یک جنتری است که می توانید فعالیت هایی که مناسب شما هستند را درآن جستجو کنید. به عنوان مثال، شما می توانید انجمن های نزدیک به جایی که شما زندگی می کنید را پیدا کنید که دارای فعالیت هایی هستند که با علاقه های شما مناسب است.

شما می توانید کلمات کلیدی را وارد کنید و یا یک روز یا فعالیت خاصی را در یک منطقه خاص انتخاب کنید. به عنوان مثال، ورزش، زبان سویدنی یا کولتور و سرگرمی.

غرامت رفت و آمد

در بعضی موارد، اداره مهاجرت ممکن است هزینه سفر شما به یک فعالیت را بپردازد. این تعویض پولی سفر نامیده می شود. شما فقط در صورتی می توانید تعویض پولی سفر دریافت کنید که در کورس ها یا فعالیت های تایید شده توسط شورا های ولایتی مشارکت کنید. شما که درخواست پناهندگی تان رد شده نمی توانید تعویض پولی سفردریافت کنید.

برای دریافت تفویض پولی باید از اجرا کنندۀ فعالیت، تقاضا دریافت تصدیق برای مصارف سفر را نمایید. این تصدیق را باید همراه با خود به ادارۀ امور مهاجرت ببرید.

خود را برای کار درسویدن آماده کنید

​​روش های مختلفی برای آماده شدن برای کار کردن در سویدن وجود دارد.به طور مثال شما می توانید در مورد آنچه که برای کار کردن در حرفه شما در سویدن به آن نیاز است، آگاهی حاصل کنید. شما همچنان میتوانید اسناد خود را ترجمه نمایید یا هم تحصیلات خارجی تان را مورد ارزیابی قرار بدهید.