کارکردن در طول دوره پناهنده گی

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

برای اینکه بتوانید در سویدن کار کنید باید اجازه کار داشته باشید. اگر شما یک پناهجو هستید، می توانید به جای آن AT-UND داشته باشید. این به معنای "معافیت از الزام داشتن اجازه کار" است و به این مفهوم است که شما می توانید بدون اجازه کار، کار کنید.

شما میتوانید اجازه کار از اداره مهاجرت بگیرید، اگر شما:

 • فرد می تواند یک مدرک شناسایی قابل قبول ارائه کند یا به یک شکل دیگر در مشخص ساختن هویت خود همکاری نماید. این بدان معنی است که شما باید شما باید در حد توان کاری کنید تا نشان بدهید که چه کسی هستید، برای مثال اسنادی را ارائه دهید که هویت شما را نشان می دهد.
 • درخواست پناهنده گی در سویدن کرده باشید.
 • جواب رد به درخواستهای قبلی شما نداده باشند.

اگر واجد شرایط لازم باشید، یک فیصله در مورد AT-UND دریافت خواهید کرد. یک کارفرما می تواند با اسکن نمودن کد QR درکارت ال ام آ LMA ببیند هرگاه شما AT-UND را دارید.

دادن مالیات وقتی که کارمیکنید

وقتی کار میکنید باید از معاش خود مالیات بپردازید. کارفرمای شما باید هزینه های اجتماعی را بپردازد. به این میگویند کار سفید کردن.

کارکردن سفید مزایای زیادی دارد، انچه که از جمله میگیرید:

 • یک مدرک استخدامی
 • معرفین
 • حق مرخصی
 • حق گرفتن مرخصی والدین با معاش
 • بیمه ها
 • امتیازبازنشستگی
 • اگر مریض شوید معاش دارید
 • اگر بچه شما مریض شود ماندن با بچه با معاش است

اگر کار کنید و مالیات نپردازید کار سیاه نامیده میشود. کارسیاه کردن غیر قانونی است. میتواند منجر به تا دو سال زندان شود.