چه چیزهایی برروی امکانات گرفتن اقامه تأثیر می گذارند؟

آخرین به روز رسانی 21ـ 9ـ 2018

اگرچنانچه شما پناهنده باشید و یا اینکه نیازبه حفاظت داشته باشید میتوانید اجازه اقامه دریافت کنید.

هردرخواست پناهنده گی باید مجزا بررسی شود. به این معنی که اداره مهاجرت باید دلائل شما برای تقاضای پناهنده گی در سویدن را بررسی کند. برای مثال اگرچنانچه شما هم جنسگرا، دونجس گرا و یا یک کس فراجنسی هستید، اداره مهاجرت باید به این توجه داشته باشد.

شما باید برای اداره مهاجرت توضیح دهید که کی هستید و چرا از کشورخود فرار کرده اید، و اگرمجبورشوید به وطن خود برگردید فکرمیکنید که چه اتفاقی برای شما می افتد. تا آنجایی که میتوانید درباره خودتان و شرایط خودتان، حتی اگر احساس میکنید که مشکل است برای اداره مهاجرت توضیح دهید.

مهم است که حقیقت را بگویید و گفته ها خود را عوض نکنید. میتواند بر روی گرفتن یا نگرفتن اجازه اقامت تأثیر بگذارد.

 • پناهنده

  درکنوانسیون پناهندگی مؤسسه ملل متحد ذکرشده که چه چیزی لازم است برای اینکه یک کسی بعنوان پناهنده شناخته شود. یک پناهنده معمولا اجازه اقامت سه ساله میگیرد.

  درصورتیکه اداره مهاجرت تشخیص دهد که شما دلایل خوبی داشته که ترس شما از آزارواذیت و تعقیب بخاطر:

  • نژاد
  • ملیت
  • اعتقادات مذهبی یا سیاسی
  • جنسیت
  • گرایش جنسی
  • متعلق به گروه اجتماعی خاص
 • حفاظت گزینه ای

  اتحادیۀ اروپا قوانین مشترکی دارد که برچگونگی تعیین اینکه آیا یک شخص شرایط مهاجر بودن را دارد، نظارت میکند. شخصی که نیاز به حفاظت گزینه ای دارد اکثرا اجازه اقامت ۱۳ ماهه میگیرد.

  شما بعنوان شخص نیازمند به حفاظت گزینه ای بحساب می آیید درصورتیکه اداره مهاجرت تشخیص دهد که احتمال دارد که شما:

  • به مجازات مرگ محکوم شوید.
  • درمعرض مجازات جسمانی، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیزقرار گیرید.
  • به دلیل درگیری مسلحانه آسیب ببینید حتی اگرچه شما سرباز نباشید.
 • اجازه اقامت در موارد دیگر

  پناهجویان ممکن است در موارد استثنایی مجوز اقامت بگیرند، حتی اگر آنها به عنوان پناهنده شناخته نشوند و یا به نوعی نیاز به حمایت داشته باشند.

  به عنوان مثال، اگر وضعیت صحی خاصی داشته باشید، شما درمعرض قاچاق انسان قرار گرفته اید ویا میخواید برای تحقیقات جنایی مشارکت کنید.

 • استثنا برای حق محافظت

  شما نمی توانید در سوئد پناهندگی دریافت کنید اگر شما:

  • جرم جنگی مرتکب شده باشید.
  • برعلیه بشریت جرم مرتکب شده باشید.
  • مرتکب جرم بزرگ دیگری شده باشید.
  • تهدیدی برای امنیت سوئد باشید.

  اگر شما در کشور خودتان در معرض خطر کشته شدن یا آزار و اذیت قرار داشته باشید، ممکن است اجازه اقامت محدود دریافت کنید، حتی اگر شما یکی ازاقدامات در لیست را انجام داده باشید.

کانال تلویزیون آموزشی (UR) یک فلم برای توضیح تفاوت بین مفاهیم پناهنده و یا آنهایی که به نوعی نیازبه حمایت دارند ساخته است. این فلم به لسان سویدنی است. فلم ها زیرنویس به لسانهای سویدنی، عربی، کردی، فارسی، سومالی وتیگریینا دارند.