حق و حقوق شما درمدت زمان متقاضی پناه جویی

آخرین به روز رسانی 10/5-2023

درطول مدت پناهندگی اگر نیاز باشد شما حق گرفتن کمک مراقبتهای صحی، مسکن و معاش را دارید. دراینجا میتوانید درمورد حق و حقوق خودتان بیشتر مطالعه کنید.

شما از مراقبت های صحی عاجل و مراقبت از دندان ها و مراقبت های صحی که نمی توانید تا زمانی که شما پناهجویان هستید صبر کنید، حق استفاده دارید. شما همچنین به مراقبت از زایمان، مراقبت از سقط جنین، مشاوره در مورد روشهای پیشگیری از حاملگی، مراقبت از مادران و مراقبت های صحی براساس قانون محافظت از بیماری های مسری را نیزدارید.

بچه ها و نوجوانانی که زیر سن ۱۸ سال و پناه جو هستند، حق استفاده از مراقبت های صحی و دندان همانند دیگر بچه ها و نوجوانانی که در سویدن زندگی میکنند را دارند. مراقبت های صحی برای بچه ها معمولا مجانی است.

درمدت انتظار برای جواب اقامت، اداره مهاجرت مسکن موقتی به شما میدهد. اگراز خود پیسه ندارید اداره مهاجرت هزینه کرایه را می پردازد.

اگر در معرض شرایط خاصی باشید شما حق داشتن مسکن متناسب با شرایط خود را دارید. برای مثال مربوط میشود به:

 • اگرهمجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنس و یا افرادی با تمایلات جنسی دیگر باشید
 • اگرسالمند بوده و نیازهای خاصی دارید
 • حامله هستید
 • فرد تنهای زیر سن ۱۸ سال با بچه هستید
 • زیر ۱۸ سال و بدون پدرومادرخود به سویدن آمده اید.
 • مریضی سختی دارید
 • به نوعی معلول هستید
 • مشکلات روحی دارید
 • نیاز به مسکن متناسب خاصی دارید به دلیل اینکه برای مثال تحت فشار خرید وفروش انسان بوده، شکنجه شده، تجاوز شده، ختنه زنانه شده، و یا تحت فشارهای دیگر روحی، جسمی و یا خشونت جنسی بوده اید.

اگرچنانچه نیاز به مسکن متناسب خاصی دارید با اداره مهاجرت واحد پذیرش آن هرچه سریعتر گپ بزنید.

اول ازهمه باید از خودتان معاش داشه باشید. اگرپیسه ندارید و معاشی کسب نمیکنید ، می توانید برای کمک مالی از اداره مهاجرت درخواست کمک بکنید.

برای اینکه درطول مدتی که درانتظارجواب درخواست پناهنده گی هستید بتوانید کاربکنید بایستی مجوزکارداشته باشید.که این به نام AT-UND نامیده میشود. اجازه AT-UND را از اداره مهاجرت دریافت میکنید.

اگر ظرفیت کاری پایینی داشته که بر روی توانایی روحی و جسمی شما تأثیر گذارد به اسم معلولیت نامیده میشود. شما که معلولیت دارید درطول مدت پناهنده جویی حق و حقوق خاصی دارید.

 • وقتی که درخواست پناهنده گی میکنید برای گپ زدن با مسئول اداره مهاجرت میتوانید کمک دریافت کنید.
 • شما حق داشتن مسکن متناسب خاصی را دارید.
 • اگر شما اجازه اقامت دریافت کنید، شما حق دارید کمکی دریافت کنید که راحتتر وارد جامعه سویدن بشوید.

ادارهٔ مشارکت سویدن (MFD) برای شما که تازه وارد سویدن شده اید و دارای معلولیت هستید یک کتابچه راهنما شامل اطلاعات دارد. این کتابچه راهنما به زبان های مختلف موجود است.

اگر شما بیش از ۱۸ سال داشته اید و لایسنس درایو از سوی یک کشور دیگری دارید می توانید در سویدن درایو کنید. درطول مدتی که پناهجو هستید شما میتوانید درسویدن موتردرایو کنید. پس از اینکه مجوز اقامت داده شد، لایسنس درایو خود را با یک لایسنس درایو سویدینی در مدت یک سال از تاریخ راجیستر خود دراداره نفوس جایگزین کنید. در بعضی موارد ممکن است مجبور شوید قوانین ترافیک را بخوانید و دوباره لایسنس درایو سویدینی را امتحان دهید.

حقوق بچه ها در طول پروسه پناهنده گی با بزرگسالان متفاوت است.

در سویدن، افراد زیر ۱۸ سال به عنوان یک بچه محسوب می شوند. اکثر بچه های پناهجو با یکی یا هر دو والدین خود به سویدن می آیند. بچه های زیادی نیز وجود دارند که بدون یک والد یا سرپرست دیگر به سویدن می آیند. آنها نیاز به حمایت خاصی دارند.

بچه ها حق دارند که به کودکستان و مکتب بروند.

همه بچه ها و نوجوانان پناه جویان حق دارند که به کودکستان، مکتب و لیسه بروند.

بچه هاحق صحت و مراقبت دارند

بچه های پناهجو به مراقبت های صحی و مراقبت های دندان تحت شرایط مشابه با دیگر بچه های ساکن سوئد حق استفاده دارند. مراقبت از دندان ها برای افراد زیر ۱۸ سال مجانی است. مراقبت های صحی اغلب برای افراد زیر ۱۸ سال مجانی است

درصورتیکه درخواست پناهنده گی شما رد شد شما حق دارید که روی تصمیم اداره مهاجرت درخواست تجدید نظر کنید.