ملحق شدن دوباره به فامیل

آخرین به روز رسانی 1ـ 6ـ 2020

دراینجا میتوانید درمورد الحاق مجدد به فامیل بخوانید.

ملحق شدن دوباره به فامیل چیست؟

ملحق شدن مجدد به فامیل به این معنی است که یک فامیل پراکنده شده ازهم می تواند با شخصی که اجازه اقامت دائم یا اجازه اقامت سه ساله با موقعیت پناهندگی دارد، تقاضا برای بودوباش با هم در سویدن بدهد.

چه کسی حق الحاق مجدد به فامیل را دارد؟

فامیل نزدیک شما (زن، شوهر، همخانه، شریک زندگانی، و اطفال زیر ۱۸ سال) حق دارند پیش شما کوچ کشی کنند. شما باید بیش از ۲۱ سال داشته باشید و قبل از فرار ازدواج کرده یا با هم زندگی کرده باشید.

فامیل شما امکان تقاضای اجازه اقامت برای کوچ کشی به پیش شما در سویدن را دارد درصورتیکه شما:

  • اجازه اقامت دائم دریافت کرده باشید،
  • شما اقامهٔ موقتی را به مثابه پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر گرفته باشید و شما دارای امکانات مساعد برای کسب اقامهٔ دائمی دانسته شده باشید.

کدام قوانین اعمال می شود؟

برای اینکه فامیل تان را به اینجا بیاورید، ممکن است لازم باشد نشان دهید که می توانید ازعهده معاش آنها برآئید (شرط امرار معاش). شما همچنین به یک منزلی نیاز دارید که برای تمام فامیل مناسب باشد.

اگرفامیل شما درطول سه ماه پس ازآنکه شما اجازه اقامت دریافت کردید، تقاضای اجازه اقامت بکند، شرط ضمانت امرارمعاش درمورد شما اعمال نمیشود.

چه کاری میتوانید انجام دهید که خود را به بهترین وجه آماده کنید؟

به خاطرداشته باشید که هنگام تقاضای پناهندگی همه چیزرا درباره فامیل تان بگویید. اگربخواهید به فامیل تان مجدد ملحق شوید این بسیار مهم است.