تلفظ کردن را تمرین کنید!

آخرین به روز رسانی 25ـ 8ـ 2022

برای تمرین چگونگی تلفظ لغات سویدنی فلم های مختلف متعدد وجود دارد. Filmerna är framtagna av Karlskoga kommun – Vuxnas lärande.

فلم ها

A

Betoning

DT

E

FV

GK

I

IEÄ

IY

J

L

Melodi

NG

O

OU

PB

RD, RN, RT

S

SJE

SK, KS, ST, TS

TJE

U

Y

Å

Ä

Ö