برنامه استقرار از اداره کار

آخرین به روز رسانی 23/10-2023

برای کسانی که اخیرا مجوز اقامت دریافت کرده اند حمایت خاصی از طرف اداره کار وجود دارد. واین برنامه استقرار نامیده می شود. هدف از این برنامه این است که سویدینی را سریعتر یاد بگیرید، شغل پیدا کنید و معاش خود را بدست آورید.

برای مشارکت در برنامه استقرار شما باید:

 • بین ۲۰ تا ۶۴ سال باشید.
 • اجازه اقامت دریافت کرده بعنوان پناهنده، پناهنده سهمیه سازمان ملل، ضرورت به حفاظت، ویا اقوام یکی ازاینها باشید.

اداره کار فیلم هایی درست کرده که در آنها توضیح میدهد که برنامه استقرار چی است.

برنامه استقرارشامل چی هست؟

آن فعالیتهایی که در برنامه ریزی شما هست به ضرورت های شما بستگی دارد. به همراه اداره کار فعالیت های خود را بر اساس تجربیات و علایق شما برنامه ریزی و تنظیم میکنید.

این فعالیتها همیشه شامل است:

 • سویدینی برای مهاجرین, SFI.
 • آشنایی با جامعه . این دوره ای است که در آن شما دانش اساسی جامعه سویدن را بدست می آورید.
 • کارهایی که شما را برای کار آماده می کند. این ممکن است، برای مثال، کارآموزی باشد. شما همچنین می توانید در ارزیابی مهارت های حرفه ای و آموزش خود کمک بگیرید. این سنجش نامیده می شود.

دربرنامه ریزی استقرار این فعالیتها چه وقتی انجام میشوند؟

فعالیتهای شما دراین پلان ۴۰ ساعت در هفته است. معمولا ۲۴ ماه دربرنامه استقرار مشارکت میکنید.

دربعضی موارد ساعات کمتری در هفته و یا اینکه ماه های کمتری دربرنامه ریزی استقرارمشارکت میکنید. برای مثال میتواند این باشد که شما:

 • دریافت یک کار پاره وقت در جریان زمان که شما در برنامه استقراروجایگزینی شرکت میکنید.
 • چند روز درهفته درمرخصی والدین هستید.
 • به نوعی توانایی کاری کمتری دارید.
 • مریض هستید و نمیتوانید ۴۰ ساعت درهفته مشارکت کنید.

اگردرطول مدتی که در برنامه استقرار و جایگزینی مشارکت می کنید به رخصتی تمام وقت والدین رفتید، ادامه این برنامه پس از مدت رخصتی والدین نیزامکان پذیر است.

Intensivår (سال فشرده)

اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و در برنامۀ استقرار و جاگزینی سهم می گیرید، در آن صورت می تواند برنامۀ intensivåret (سال فشرده) یک امکان برای تان باشد. شما می توانید در جریان یک سال با سرعت زیاد درس بخوانید یا در یک محل کار به شکل تمام وقت و یا هم در اوقات فراغت، کارآموزی (پراکتیک) را انجام بدهید. هدف این است تا شما بتوانید به سرعت به یک کار دست یابید.

غرامت استقرار

اگر برنامه استقرار را انجام دهید پیسه دریافت میکنید. که آن غرامت استقرار نامیده میشود.

شما میتوانید حق گرفتن پیسه های اضافی هم داشته باشید:

 • اگر بچه داشته باشید حق گرفتن پیسه اضافی استقرار دارید.
 • اگر به تنهایی زندگی میکنید، حق دریافت پاداش مسکن هم دارید.

این صندوق بیمه های همگانی است که تصمیم میگیرد که شما پاداش دریافت میکنید. صندوق بیمه های همگانی حساب میکند که شما چقدر پاداش دریافت میکنید.

وظیفه آموزش و تحصیل

تعلیمات اجباری مربوط به افراد خاصی است که به تازگی وارد سویدن شده اند. تعلیمات اجباری به این معنی است که شما باید برای افزایش فرصت های شغلی خود را تعلیم دهید.