برنامه استقرار از اداره کار

آخرین به روز رسانی 28ـ 9ـ 2018

برای کسانی که اخیرا مجوز اقامت دریافت کرده اند حمایت خاصی از طرف اداره کار وجود دارد. واین برنامه استقرار نامیده می شود. هدف از این برنامه این است که سویدینی را سریعتر یاد بگیرید، شغل پیدا کنید و معاش خود را بدست آورید.

برای مشارکت در برنامه استقرار شما باید:

 • بین ۲۰ تا ۶۴ سال باشید.
 • اجازه اقامت دریافت کرده بعنوان پناهنده، پناهنده سهمیه سازمان ملل، ضرورت به حفاظت، ویا اقوام یکی ازاینها باشید.

اداره کار فیلم هایی درست کرده که در آنها توضیح میدهد که برنامه استقرار چی است.

برنامه استقرارشامل چی هست؟

آن فعالیتهایی که در برنامه ریزی شما هست به ضرورت های شما بستگی دارد. به همراه اداره کار فعالیت های خود را بر اساس تجربیات و علایق شما برنامه ریزی و تنظیم میکنید.

این فعالیتها همیشه شامل است:

 • سویدینی برای مهاجرین, SFI.
 • آشنایی با جامعه . این دوره ای است که در آن شما دانش اساسی جامعه سویدن را بدست می آورید.
 • کارهایی که شما را برای کار آماده می کند. این ممکن است، برای مثال، کارآموزی باشد. شما همچنین می توانید در ارزیابی مهارت های حرفه ای و آموزش خود کمک بگیرید. این سنجش نامیده می شود.

دربرنامه ریزی استقرار این فعالیتها چه وقتی انجام میشوند؟

فعالیتهای شما دراین پلان ۴۰ ساعت در هفته است. معمولا ۲۴ ماه دربرنامه استقرار مشارکت میکنید.

دربعضی موارد ساعات کمتری در هفته و یا اینکه ماه های کمتری دربرنامه ریزی استقرارمشارکت میکنید. برای مثال میتواند این باشد که شما:

 • درحین زمانی که دربرنامه استقرار هستید کار پیدا میکنید یا یک دوره تحصیلی شروع میکنید.
 • چند روز درهفته درمرخصی والدین هستید.
 • به نوعی توانایی کاری کمتری دارید.
 • مریض هستید و نمیتوانید ۴۰ ساعت درهفته مشارکت کنید.

اگر درطول برنامه استقرار در مرخضی والدین هستید میتوانید وقت تلف شده را جبران کنید. ولی حداکثر تا ۱۲ ماه میتوانید جبران کنید.

غرامت استقرار

اگر برنامه استقرار را انجام دهید پیسه دریافت میکنید. که آن غرامت استقرار نامیده میشود.

شما میتوانید حق گرفتن پیسه های اضافی هم داشته باشید:

 • اگر بچه داشته باشید حق گرفتن پیسه اضافی استقرار دارید.
 • اگر به تنهایی زندگی میکنید، حق دریافت پاداش مسکن هم دارید.

این صندوق بیمه های همگانی است که تصمیم میگیرد که شما پاداش دریافت میکنید. صندوق بیمه های همگانی حساب میکند که شما چقدر پاداش دریافت میکنید.

وظیفه آموزش و تحصیل

اگر دروطن خود به مکتب نرفته اید و یا تحصیلات کوتاهی دارید باید در سویدن آموزش ببینید. این آموزش اجباری نامیده میشود.

اداره کار به شما کمک میکند که تحصیلات مناسب خود را پیدا کنید.