گواهی و مدرک از مهارتهای خود دریافت کنید

آخرین به روز رسانی 6/12-2022

اگر شما آموزش و یا تجربه از کاری دارید اما فاقد کاغذ و گواهی آن هستید، شما می توانید مهارت های خود را ارزیابی کنید. اگر مهارت های خود را تأیید کنید، می توانید تحصیلات خود را سریع تمام کرده و سریع تر شغل پیدا کنید.

سنجش مهارت های شما به این معنی است که شما تجربیات و آنچه را که می توانید شرح داده و ارزیابی میکنید. شما قادر خواهید بود تا دانش خود را، از نظر عملی و نظری، از طریق مصاحبه، تست و تست کار، به نمایش بگذارید.

اداره کار می تواند به شما برای سنجش مهارت شما کمک کند. شما می توانید سطح شایستگی خود را ارزیابی کنید و اگر نیاز به آموزش بیشتری برای کار در یک حرفه خاص دارید.

اداره کار سنجش شما را در یک گواهی صلاحیت یا ارزیابی صلاحیت ثبت می کند.