کودکان بین سنین 0 تا 5 سال

آخرین به روز رسانی 15/8-2023

​داشتن کودک به سن کودکستان خوشی های زیادی را به همراه دارد ولی در عین زمان برای شما به عنوان والدین چالش های زیادی نیز موجود میباشد.

طفلان خردسن با وسیله موسیقی تنبورین و مثلث بازی میکنند، درزمینه عکس یک اتاق بازی و یک زن کلانسال دیده می شود.

عکس: Colourbox

​در اینجا شما میتوانید در این مورد که در هنگام حاملگی و بعد از آن و یا هم در صورت حامله شدن ناخواسته به کجا مراجعه نمائید، بیشتر بخوانید.

یک زن حامله نباید الکول بنوشد. جنین درمعرض مواد مضر الکول قرار میگیرد اگرچنانچه حامله هستید والکول بنوشید. الکول خطر سقط جنین را بالا میبرد والکول میتواند به رشد طفل صدمه بزند.

کمک برای گرفتن هست

درصورت نیاز به پشتیبانی برای متوقف کردن نوشیدن الکول، قابله می تواند برای یافتن ارائه دهنده مراقبت مناسب کمک کند. همچنین می توانید منحیث مثال با داکتر در مرکز صحی صحبت کنید. همیشه می توانید با نمبرتلفن ۱۱۷۷ تماس گرفته و از مشوره صحی استفاده نمایید.

اولیاء والکول

مصرف زیاد الکول در والدین می تواند طفل را تحت تأثیر منفی قرار دهد. طفلان خردسال حساس هستند. در محیط انسانهای مست افراد ممکن است صداهای بلند وناگهانی و بوی های ناآشنا به وجود بیاید. همچنین ممکن است اتفاق بیفتد که والدین و دیگران طفل را با روشی تند حرکت دهند که طفل عادت ندارد. هنگام نوشیدن الکول، توانایی تأمین نیازهای طفل مختل می شود. همچنین خطر تصادفات در ارتباط با مصرف الکول افزایش می یابد.

کمک برای گرفتن هست

برای شما که میخواهید عادات الکول خوردن خود را تغییردهید کمک وجود دارد. درمرکزصحی خود یا آمریت خدمات اجتماعی تقاضای کمک کنید. شما همچنین میتوانید همیشه با نمبر تلیفون ۱۱۷۷ تماس گرفته ومشوره کنید.

اگرعادات الکول خود یا شخص دیگری را درنظر می گیرید می توانید با خط تلفونی الکول تماس بگیرید. درآنجا می توانید با مشاوران آموزش دیده گپ بزنید. می توانید با خط الکول به صورت رایگان و ناشناس تماس بگیرید. تماس ناشناسانه به این معنی است که به گفتن اسم خودتان نیازی ندارید. با نمبر تلفن ( ۸۴۴۴۸۸ ـ ۰۲۰ ) با خط الکول تماس بگیرید.

تنباکو حاوی مواد سمی بسیاری است. اگرهنگام بارداری سگرت بکشید یا ناس استفاده کنید، جنین درمعرض این مواد مضر قرار میگیرد. به این معنی که خطراتی برای جنین و بارداری هست. استعمال سگرت در دوران بارداری خطر سقط جنین، آسیب به جنین و مرگ ناگهانی نوزاد را افزایش می دهد. کاهش یا قطع مصرف تنباکو در دوران بارداری بسیار فایده دارد زیرا خطرات کاهش می یابند.

کمک برای گرفتن هست

برای ترک سگرت و ناس می توانید کمک بگیرید. از قابله یا داکترخود مشوره بگیرید. هنگامی که باردار هستید ، ازچسب نیکوتین، آدامس نیکوتین و سگرتهای الکترونیکی برای جلوگیری از ترک سگرت یا ناس خودداری کنید. همیشه می توانید با نمبر تلفن ۱۱۷۷ تماس گرفته و از مشوره صحی استفاده نمایید.

همچنین میتوانید منحیث مثال کمک بگیرید از:

خط تلفونی سگرت را متوقف کنید ـ وب سایتی با اطلاعات بیشتر در مورد تنباکو که در آن می توانید از طریق کارمندان از مشاوره رایگان تلفونی استفاده کنید. اگرمی خواهید برای ترک سگرت یا ناس حمایت بیرید با نمبر تلفون ۸۴۰۰۰۰ ـ ۰۲۰ تماس بگیرید.

طفلان حق دارند محیط بیدون دود داشته باشند. طفل خود را درمقابل دود سگرت محافظت کنید واجازه ندهید کسی نزدیک او سگرت بکشد. وقتی طفل دود را تنفس میکند، او هم درمعرض همان مواد شیمیایی قرار میگیرد که سگرت کش خودش قرار گرفته. این سگرت کشیدن غیرفعال نامیده میشود.

طفلان نسبت به سگرت کشیدن منفعل حساس هستند. آنها می توانند به عفونت های جدی ، آلرژی و آسم مبتلا شوند. استعمال دخانیات همچنین عامل خطر مرگ ناگهانی نوزاد است.

کمک برای گرفتن هست

شما به عنوان والدین الگوی مهمی برای طفلان خودهستید که طفل شما از شما یاد می گیرد. برای کسانی که می خواهند سگرت را ترک کنند کمک وجود دارد. درمرکز خدمات صحی خود از مشوره و پشتیبانی درخواست کنید. همیشه می توانید با نمبر تلفن ۱۱۷۷ تماس گرفته و از مشوره صحی استفاده نمایید.

همچنین میتوانید منحیث مثال کمک بگیرید از:

خط تلفونی سگرت را متوقف کنید ـ وب سایتی با اطلاعات بیشتر در مورد تنباکو که در آن می توانید از طریق کارمندان از مشاوره رایگان تلفونی استفاده کنید. اگرمی خواهید برای ترک سگرت یا ناس حمایت بیرید با نمبر تلفون ۸۴۰۰۰۰ ـ ۰۲۰ تماس بگیرید.

کودکانی که در سویدن به دنیا میآیند تابعیت همان کشور را بدست میآورند که والدین شان دارا میباشند. هرگاه والدین کودک اتباع یک کشور خارج از اتحادیۀ اروپا باشند، در آن صورت باید آنها برای کودک نوزاد شان اجازه اقامت دایمی را تقاضا نمایند. معمولاَ کودک نوزاد همان شکل اجازه اقامت را دریافت میکند که والدین اش دارا میباشند.

سند اثبات پدر بودن

اگر والدین کودک باهم ازدواج کرده باشند و مادر ثبت اداره احوال و نفوس در سویدن باشد، شوهر به عنوان پدر راجستر می شود. اگر والدین طفل باهم ازدواج نکرده باشند، باید پدر کودک نسبت پدری خود را تایید نماید. در بسیاری از کمون ها کمیته خدمات اجتماعی موضوعات مرتبط به پدری را پیش می برد، اما کمیته های محلی و یا هیت منصفه کمون نیز می تواند به این موضوع بپردازد. به کمون تان مراجعه نمایید تا بدانید که در محل زنده گی تان به این موضوع چگونه پرداخته می شود.

اگر مادر در زمان تولد کودک پناهجو بوده و با پدر کودک ازدواج نکرده، باید نسبت پدری در هنگام ثبت شده در اداره ثبت احوال نفوس راجستر شود. این وقتی صورت می گیرد که طفل اجازه اقامت در سویدن را دریافت نموده باشد.

کودک مراحل متعدد رشد را پشت سر میگذارد و این که والدین کودک در این مورد سوالاتی زیادی میداشته باشند، یک امریست عادی.

هرگاه شما کودک(خورد سال) دارید مصون ساختن منزل برای کودک، از اهمیت زیاد برخوردار است.

رخصتی والدین به این مفهوم است که شما ازتحصیل یا کارآزاد بوده که ازطفل خود مراقبت کنید. معمولاَ هم زنان و هم مردان از کار و یا تحصیلات شان مرخصی میگیرند تا از کودک شان در خانه مراقبت نمایند. تقسیم مرخصی والدین با دیدگاه حقوق کودک پیوندهای عمیقی دارد. یک کودک حق دارد تا با والدینش تماس نزدیک داشته باشد.

بیمۀ والدین میتواند زمینه رخصتی والدین را مساعد سازد تا آنها بتوانند از کودک شان مراقبت نمایند. این را مرخصی والدین می نامند. زمانی که شما در مرخصی والدین بسر میبرید میتوانید از صندوق بیمه همگانی برای دریافت معاش مرخصی والدین تقاضا نمائید.

درصورت تمایل به ملاقات با دیگران که در رخصتی والدین هستند، فعالیتهای مختلفی برای انجام دادن برای شما دردوران رخصتی والدین وجود دارد.

پیش مکتبی باز برای همه یک محل ملاقات است که می توانید با سایر کلانسالان معاشرت کنید و اطفال می توانند این فرصت را برای بازی با اطفال دیگر داشته باشند. همه خوش آمدند ، شما نیازی به ثبت نام ازقبل ندارید و هزینه ای هم ندارد. در بعضی جاها پیش مکتبی های باز وجود دارد که مخصوص والدین تازه وارد است ، که در آنجا نیز امکان یادگیری سویدنی وجود دارد. پیش مکتب های باز توسط شاروالی وحتی توسط کلیساها و انجمن ها نیز می توانند اداره شوند.

سایر فعالیتها می توانند شامل جلسات اطفال در کتابخانه ها، کافه های والدین، ریتم اطفال و شنای اطفال باشند.

در برخی مراکز خرید و فروشگاههای بزرگتر ممکن است اتاقهای خانواده و شیردادن به نوزاد وجود داشته باشد. جایی که امکان نشستن و شیردهی وجود دارد، پوشک طفل را عوض کنند وغذای طفل را در محیطی آرام گرم کنند.

Svenska med baby (سویدنی با کودک)

شما میتوانید از طریق(ویب سایت)Svenska med baby والدین دیگر را ملاقات نموده و به تمرین زبان سویدنی بپردازید.

هرگاه شما کار میکنید و یا هم سرگرم تحصیل هستید در آن صورت کودک شما اجازه دارد تا از سن یک سالگی همه روز را در کودکستان باقی بماند. این یک حق است. هرگاه شما کار نمی کنید و یا سرگرم تحصیل نمی باشید در آن صورت هم کودک شما میتواند از سن سه سالگی برای سپری کردن چند ساعت در روز به یک کودکستان همگانی برود.

موجودیت کودکستان و همچنان پیشنهاد نمودن جا برای کودکان در آنجا، مسئولیت شهرداری ها(کمون ها) میباشد.

خدمات صحی برای کودکان متوجه کودکان از هنگام تولد شان تا زمانی که به صنف آمادگی برای مکتب (شش ساله ها) آغاز می نمایند، میگردد. یکی از وظایف اصلی ادارۀ خدمات صحی برای کودکان اینست که صحت، رشد و تکامل و وضعیت زندگی همه کودکان را تعقیب نماید.

در کلینیک صحی برای کودکان ارائه معاینات صحی و تطبیق واکسین ها صورت گرفته شما میتوانید در ارتباط به رشد کودک تان رهنمایی و مشورت بدست بیآورید.

زمانی که کودک تان مریض است و نیاز به مراقبت دارد شما باید به کلینیک صحی مراجعه نمائید.

جهت دریافت رهنمایی و کمک و همچنان فراگیری تعلیمات لازم برای والدین و نیز برای شریک ساختن تجارب تان با دیگر والدین، شما میتوانید به مراجع مختلف متعددی که در شهرداری یا کمون وجود دارد، مراجعه کنید.