کودکان بین سنین 6 ـ 12 ساله

آخرین به روز رسانی 15/8-2023

​کودک به مکتب رفتن آغاز میکند و دوستان و علاقمندی های شخصی اش برایش اهمیت بیشتر کسب میکند. اما در عین زمان ضرورت داشتن تماس های نزدیک با خانواده همچنان زیاد میباشد.

یک دخترجوان با وضوح در زمینه عکس به دوربین نگاه می کند، سه طفل در زمینه عکس تاردیده می شوند.

عکس: Colourbox

رشد کودکان متفاوت میباشد. هرگاه شما به کمک نیاز دارید و یا در باره رشد کودک تان سوالی دارید میتوانید با ادارۀ خدمات صحی مدارس در تماس شوید.

صنف پیش مکتبی یک نوع از مکتب اجباری است. اکثر اطفال از دوره ترم خزان سالی که ۶ ساله میشوند به صنف پیش مکتبی می روند. این تعلیمات اطفال را تحریک می کند و آنها را برای ادامه تحصیلات بیشتر آماده می کند. صنف آمادگی برای مکتب رایگان بوده و دارای بخش های زیادی از خلاقیت و سرگرمی میباشد. کودکان از روز دوشنبه تا جمعه به کودکستان و صنف آمادگی برای مکتب میروند. در روز های شنبه، یکشنبه و تعطیلی ها رخصت میباشند.

مکتب ابتدایه برای همه کودکان جبری و رایگان است. معمولاَ کودکان در فصل خزان همان سالی که در آن هفت ساله میشوند شامل مکتب میگردند. دوره ابتدایه مکتب از نُه صنف تشکیل شده است. هر سال تحصیلی به دو ترم، ترم خرانی و ترم بهاری تقسیم میشود.

در این سنین اکثریت کودکان سرگرمی های متعدد مختلف را آزمایش نموده و بودن با دوستان برای شان مهم میباشد.

معمولاَ کودکان مثلاَ برای اجرای تمرینات ورزشی، آموختن آلات موسیقی و یا تجربه کردن هنر و تیاتر به یگان انجمن شامل میشوند.

در صورتی که کودک مریض شود شما میتوانید به کلینیک صحی تان مراجعه نمائید.

هرگاه شما در باره رشد کودک سوالاتی دارید میتوانید به elevhälsan یا "سلامتی شاگردان" مراجعه کنید.

طفلان حق دارند محیط بیدون دود داشته باشند. طفل خود را درمقابل دود سگرت محافظت کنید واجازه ندهید کسی نزدیک او سگرت بکشد. وقتی طفل دود را تنفس میکند، او هم درمعرض همان مواد شیمیایی قرار میگیرد که سگرت کش خودش قرار گرفته. این سگرت کشیدن غیرفعال نامیده میشود.

طفلان نسبت به سگرت کشیدن منفعل حساس هستند. آنها می توانند به عفونت های جدی ، آلرژی و آسم مبتلا شوند. استعمال دخانیات همچنین عامل خطر مرگ ناگهانی نوزاد است.

کمک برای گرفتن هست

برای شما که میخواهید سگرت کشیدن را ترک کنید کمک وجود دارد. درمرکزصحی خود تقاضای کمک کنید. شما همچنین میتوانید همیشه با نمبر تلیفون ۱۱۷۷ تماس گرفته ومشوره کنید.

همچنین میتوانید منحیث مثال کمک بگیرید از:

خط تلفونی سگرت را متوقف کنید ـ وب سایتی با اطلاعات بیشتر در مورد تنباکو که در آن می توانید از طریق کارمندان از مشاوره رایگان تلفونی استفاده کنید. اگرمی خواهید برای ترک سگرت یا ناس حمایت بیرید با نمبر تلفون ۸۴۰۰۰۰ ـ ۰۲۰ تماس بگیرید.

نوشیدن الکول به مقادیر کم شما را به یک والدین بدی تبدیل نمی کند. از طرف دیگر مصرف زیاد الکول توسط والدین می تواند برطفل تأثیر منفی بگذارد. هنگامی الکول می نوشید، توانایی شما برای تأمین نیازهای طفل مختل می شود. همچنین خطر تصادفات در رابطه با مصرف الکول افزایش می یابد.

کمک برای گرفتن هست

برای شما که میخواهید عادات الکول خوردن خود را تغییردهید کمک وجود دارد. درمرکزصحی خود یا آمریت خدمات اجتماعی تقاضای کمک کنید. شما همچنین میتوانید همیشه با نمبر تلیفون ۱۱۷۷ تماس گرفته ومشوره کنید.

اگرعادات الکول خود یا شخص دیگری را درنظر می گیرید می توانید با خط تلفونی الکول تماس بگیرید. درآنجا می توانید با مشاوران آموزش دیده گپ بزنید. می توانید با خط الکول به صورت رایگان و ناشناس تماس بگیرید. تماس ناشناسانه به این معنی است که به گفتن اسم خودتان نیازی ندارید. با نمبر تلفن ( ۸۴۴۴۸۸ ـ ۰۲۰ ) با خط الکول تماس بگیرید.

وقوع حادثات در میدان های ورزشی در این سن یک موضوع عادیست. مهم است تا کودک از وسائل حفاظتی مانند کلاۀ ایمینی در هنگام پرداختن به ورزش های که تقاضای پوشیدن چنین کلاه را میکند، استفاده نماید.

جهت دریافت رهنمایی و کمک و همچنان فراگیری تعلیمات لازم برای والدین و نیز برای شریک ساختن تجارب تان با دیگر والدین، شما میتوانید به مراجع مختلف متعددی که در شهرداری یا کمون وجود دارد، مراجعه کنید.

مراقبت از اطفال (CoC/VAB) زمانی است که شما به منظور مراقبت از طفل مریض به وظیفه نروید و در خانه بمانید و یاهم در جستجوی وظیفه نباشید.