کودکان بین سنین 6 ـ 12 ساله

آخرین به روز رسانی 19ـ 10ـ 2018

​کودک به مکتب رفتن آغاز میکند و دوستان و علاقمندی های شخصی اش برایش اهمیت بیشتر کسب میکند. اما در عین زمان ضرورت داشتن تماس های نزدیک با خانواده همچنان زیاد میباشد.

مراقبت از اطفال (CoC/VAB) زمانی است که شما به منظور مراقبت از طفل مریض به وظیفه نروید و در خانه بمانید و یاهم در جستجوی وظیفه نباشید.