صحت کودک

آخرین به روز رسانی 28/6-2023

در پیوند با صحت کودک مراجع مختلف متعددی وجود دارد که میتوان نزد آنها مراجعه نمود.

کودکی با مادرش در یک مرکز مراقبت های صحی داکتر را ملاقات می کند.

کلینیک اطفال

در مرکز مراقبت از طفل (bvc)، معاینات صحی و واکسیناسیون برای فرزند شما ارائه می شود.() خدمات درمانی را برای همه اطفال تا پنج یا شش سال ارائه می دهد. شما منحیث والدین در فرزندپروری و در مورد رشد فرزند، رفتارها و بیماریهای طفل خود پشتیبانی و توصیه دریافت می کنید. می توانید در مورد همه چیزسؤال کنید. همه چیز ازقبیل نگرانی در مورد سلامتی و رشد طفل تا مشکلات مختلف روزمره، منحیث مثال در مورد غذا و خواب.

وقتیکه فرزند شما مریض است و به مراقبت نیاز دارد، با مرکز مراقبت های صحی تماس بگیرید.

در بسیاری از جاها، کلینیک اطفال در یک مرکز خانوادگی قرار دارد.

مراکزخانوادگی

مرکز خانواده مکانی است که انواع مختلفی از حمایت از خانواده ها جمع می شود. مطب قابله، یک مرکز مراقبت از طفل و یک پیش مکتبی بازهم هست. همچنین می توانید از آمریت خدمات اجتماعی مشوره و پشتیبانی دریافت کنید. بعضی اوقات، گروپ های والدین تحت هدایت والدین نیز در جایی ارائه می شوند که چندین بار برای گفتگو با والدین در یک گروپ ملاقات می کنند.

کلنیک صحی جوانان و اطفال که مخفف آن BUM میباشد یک کلینیک مختص به اطفال و جوانان تا سن 17 سالگی میباشد.

در صورت بروز مریضی ها موقتی نزد اطفالی که در کل صحتمند هستند، کلینیک اطفال و جوانان آماده است تا کودکان را از سن دوازده ماهگی بپذیرد.

خدمات همگانی طبی دندان آن بخشی از خدمات طبی برای دندان است که توسط سازمان صحی منطقه ای به پیش برده میشود. خدمات همگانی طبی برای دندان باید خدمات طبی دندان را به شکل منظم و کامل برای همه اطفال و جوانان تا همان سالی که آنها به سن ۲۱ سالگی میرسند، عرضه کند.

تا جایی که موضوع به جوانان پناهجو مربوط میشود(یعنی آنهایی که هنوز اجازه اقامت را دریافت نکرده اند) مکلفیت سازمان صحی منطقه ای برای ارائه خدمات طبی دندان با ۸ا ساله شدن آنها پایان می یابد. در حالی که برای جوانان که اجازه اقامت را دریافت کرده اند قضیه طور دیگریست.

مسواک زدن دندان طفل

وقتی طفل اولین دندان خود را دربیاورد، خوب است که مسواک زدن شروع شود. اگرطفل زود به آن عادت کند، عادت به مسواک زدن دندان برای طفل آسانتر میشود.

به اطفال در سویدن واكسيناسيون عليه بيماري هاي مختلفي ارائه مي شود. اطفال برای بدست آوردن محافظت مناسب دربرابر بیماریهای جدی واکسینه می شوند.

به اطفال و جوانان کمتر از 18 سال که مطابق برنامه واکسیناسیون واکسین نشده اند باید واکسیناسیون تکمیلی ارائه شود.

سلامتی دانش آموزان در مکتب طفل وجود دارد. صحت دانش آموز برای پشتیبانی از یادگیری، توسعه و سلامت دانش آموزان کار می کند. این مدیر مکتب است که مسئولیت سلامت دانش آموزان را برعهده دارد.

سلامت دانش آموزان به دانش آموزان اجازه می دهد تا به داکترهای مکتب، نرس های مکتب، متصدیان، روانشناسان و تعلیم و تربیت خاص به دانش آموزان ارائه میدهد.

سلامت دانش آموزان (elevhälsan) باید به همه دانش آموزان یک جلسه معاینه شامل کنترل بینایی و شنوایی و واکسن زدن ارائه کند.

اگر فرزند شما برای بیماری روانی به کمک و پشتیبانی نیاز دارد، می توانید ابتدا با سلامت دانش آموزان در مکتب طفل یا مرکز صحی تماس بگیرید. طفل شما می تواند در صورت لزوم مراقبت های ویژه ای دریافت کند. اگرطفل تا شش سال سن دارد، می توانید برای مشاوره با مرکز مراقبت ازطفل تماس بگیرید. طفل همچنین از سن ۱۳ سالگی می تواند با مطب پذیرش جوانان تماس بگیرد.

عدم سلامتی ذهنی یک اصطلاح جمعبندی شده ای است که در برگیرندۀ مشکلات ذهنی کمتر خطرناک و همچنان عوارض خطرناک میباشد.

افسردگی یا دلتنگی در سنین مختلف به اشکال مختلف بروز میکند. کودکان و نوجوانانی که از افسردگی رنج میبرند همیشه سردچار غمگینی مشهود نمی شوند. معمولاَ آنها در عوض مثلاَ عصبانی و خشمگین میشوند.

BUP ( بوپ ، خدمات صحی روانپزشکی کودکان و نوجوانان)

بوپ به کودکان و نوجوانانی که بیشترین نیاز را به خدمات صحی ویا روانی دارند، کمک وپشتیبانی ارائه می‌کند. بوپ نوجوانان تا ١٨ ساله را می‌پذیرد و جوانانی که سن آنها بیشتر است شامل خدمات روانی برای بزرگسالان میشوند.

کلینیک جوانان برای جوانانی بین سنین 12 و 13 ساله الی 25 ساله میباشد. مراجعه(به کلینیک جوانان) مجانی است.

در کلینیک جوانان امکان بدست آوردن مشوره برای افرادی که خود را خوب احساس نمیکنند و به کسی ضرروت دارند تا همرایشان صحبت کند، وجود دارد. همچنان به سوالاتی در ارتباط به جسم، مسائل جنسی و یا هم وسایل جلوگیری از حاملگی پاسخ گفته میشود.

وب سایتی به نام (Youmo.se) وجود دارد که اطلاعاتی در مورد بدن، سکس و صحت به چندین لسان مختلف دارد. (Youmo.se) برای جوانان بین ۱۳ـ۲۰ سال است.در(Youmo.se) همچنین برای کلیه مراکز جوانان سویدن اطلاعات تماس وجود دارد.

شخص به عنوان والدین کودکان معلول قانوناَ حق دارد تا از جامعه کمک دریافت نماید. برای بدست آوردن اکثریت کمک ها باید از طرف خود شخص تقاضا به عمل بیآید.

این که خانواده چه نوع کمک را بدست میآورد بستگی دارد به نوع معلولیت طفل و همچنان اینکه تا چه حدی معلولیت روی زندگی روزمره طفل تاثیر میگذارد. ارائه نمودن کمک مسئولیت شاروالی یا کمون و همچنان سازمان صحی منطقه ای است که طفل در آن بود وباش میکند.

بعضاَ کودکان معلول ضرورت دارند تا به مکاتب دیگری که متناسب نیازمندی های آنها باشد، بروند. در باره مکتب در اینجا بیشتر بخوانید.

توان بخشی کودکان

ادارۀ توان بخشی کودکان، کودکان و جوانانی را که دارای معلولیت های گسترده و عمری باشند، می پذیرد.

کمک های اداره توان بخشی میتواند رهنمایی،حمایت و تداوی، همچنان تجویز و آزمایش ابزار کمکی باشد.