امنیت کودکان

آخرین به روز رسانی 24/2-2023

این مهم است که در مورد امنیت کودکان فکر کنیم. این کار خطر سردچار شدن کودک تان را در یک حادثه کاهش میدهد. در اینجا شما میتوانید در این مورد که چگونه میتوان از بروز حادثات جلوگیری نمود و هچنان در صورت بروز یک حادثه چه کاری را باید انجام داد، بیشتر بخوانید.

دو طفل خردسن با کلاه ایمنی بایسیکل درکناریک بایسیکل کلانسالان ایستاده اند. طفلان لباس تابستانی پوشیده اند و گیاهان سرسبز درزمینه عکس دیده می شود.

عکس: Colourbox

مهم است تا کودکان شنا را در هر قدر سن کم که ممکن باشد، یاد بگیرند.

کودکان در کنار آب، چه در کشتی و چه هم زمانی که در کنار ساحل بازی میکنند باید واسکت نجات را به تن داشته باشند. اما حتی در حمام داخل منزل نیز خطر وجود دارد. چند سانتی متر آب (برای ایجاد خطر) میتواند کفایت کند. کودک تان را در کنار آب هرگز بدون آن که تحت نظارت قرار داشته باشد رها نکنید.از کودک تان همانقدر دور باشید که بتوانید او را محکم بگیرید.

در صورت نداشتن واسکت نجات شما میتوانید آن را از کمون یا شهرداری به کرایه بگیرید.

همه کودکان تا 15 ساله باید کلاۀ ایمنی بایسکل داشته باشند. هرگاه شما کودکی را با خود در بایسکل به همراه دارید که کلاه ایمنی بسر ندارد، در آن صورت شما جریمه میشوید.

کلاه ایمنی بایسکل باید به شکل راست و ثابت روی سر قرار داشته باشد. هرگاه کلاۀ مذکور به عقب یا جلو لغزیده باشد، نمیتواند سر را محافظت کند.

در سویدن قانونی وجود دارد که بر مبنای آن باید همه افرادی که در موتر سفر میکنند، چه در سیت جلو یا عقب، باید از کمربند ایمنی موتر استفاده نمایند. کودکانی که طول قد شان کمتر از 135 سانتی متر است باید برعلاوه از یک وسیلۀ ایمینی دیگر یعنی چوکی مخصوص کودک نوزاد یا(babyskydd) چوکی کودک (bilbarnstol)و هم لایه که روی آن کودک باید بنشیند یا(bältesstol/kudde)استفاده نمایند.

کودکان بدون آگاهی از خطراتی که در اطراف شان وجود دارد با کنجکاوی به تجسس در اطراف شان می پردازند.

برای شما به عنوان والدین مشکل است تا بدانید که کودک تان چه کار های را در انترنیت انجام میدهد و چه ارتباطاتی را ایجاد میکند. بیشتر آنچه در انترنیت اتفاق میافتد خطرناک نیست ولی چنین نیز اتفاق میافتد که کودکان یا خود در معرض خطر قرار میگیرند و یا هم این که کودکان دیگر را در معرض مثلاَ توهین کردن یا اذیت کردن قرار میدهند.

شورای ملی رسانه ها برای کمک به شما در حمایت از فرزندتان به شیوه ای خوب، جزوه ها و ویدیوهایی را تولید کرده است.

ادارۀ حمایت اجتماعی و آمادگی(MSB)دو فلم را آماده ساخته است که توضیح میدهد چگونه باید احیای قلبی ریوی را انجام داد.

کودکان کمتر از 1 سال

کودکان بالای 1 سال