شهرداری ها در سویدن

آخرین به روز رسانی 3/5-2023

هر کس که در سویدن زندگی می کند در یک شهرداری زندگی می کند. شهرداری می تواند یک شهر، یک منطقه یا چند منطقه باشد. در سویدن ۲۹۰ شهرداری وجود دارد.

در ویب سایت شهرداری می توانید اطلاعاتی در مورد مکتب، کار، مسکن، انجمن ها و فعالیت های در محل زندگی خود پیدا کنید.
شهرداری مورد نظر خود را که می خواهید دربارهٔ آن بدانید در زیر انتخاب کنید. هنگامی که بر روی نام شهرداری کلیک کنید، شما به ویب سایت شهرداری به زبان سویدنی میروید.

شهرداری مورد نظر خود را که می خواهید دربارهٔ آن بدانید در زیر انتخاب کنید.

فلمی در مورد اینکه زندگی در یک شهرداری کوچک چگونه می تواند باشد