به این طریق مسکن پیدا میکنید

آخرین به روز رسانی 3/5-2023

طریق های مختلفی برای پیدا کردن جایی برای زندگی وجود دارد. در اینجا اطلاعاتی در مورد چگونگی انجام این کارهست.

تلویزیون آموزشی سویدن (UR) یک فیلم برای راهنمایی شما که دنبال مسکن هستید درست کرده است. این فیلم فقط به لسان سویدنی موجود است.

شرکت های مسکن و خدمات تهیه مسکن

درتمامی شاروالی های سویدن شرکت های محلی وجود دارند. خیلی از شاروالی ها خدمات تهیه مسکن دارند. خود را منحیث متقاضی در شرکت های مسکن و در خدمات تهیه مسکن راجستر کنید. آنها معمولا در اینترنت وب سایت دارند که میتوانید درآنجا راجستر کنید.

خیلی از شرکت های مسکن و خدمات تهیه مسکن چیزی به اسم صف مسکن دارند. اگرهرچه بیشتر در صف مسکن باشید چانس شما برای گرفتن مسکن بیشتر میشود. مقررات میتواند در شرکت های مختلف متفاوت باشد.

فعالانه درجستجوی مسکن بودن

این بسیار خوب است که گرچه شما در دفاتر راهنمایی معاملات خصوصی و اداره مسکن یابی ثبت نام کرده اید، در صورت های دیگر نیز دنبال آپارتمان باشید. شرکت های مسکن در اینترنت در اعلانات آپارتمان های خالی را هم دست اول وهم دست دوم اعلام میکنند. در آنجا صاحبان منازل نیز برای کرایه دادن اعلان میکنند. این بسیار خوب است که در روزنامه های مختلف در جستجوی اعلانات آپارتمان و یا اطاق خالی باشید.

بسیاری از شرکت های کوچک راهنمایی معاملات خصوصی وجود دارد که شما نمیتوانید در پیش آنها ثبت نام کنید ولی دارای وب سایت با صفحه هایی ویژه مساکن خالی بوده که شما در آنها میتوانید آپارتمان خالی جستجو کنید. این بسیار خوب است که شما علاقه خویش را در مورد آپارتمان برای این شرکتها نشان دهید.

اگر شما دنبال آپارتمان در یک بلاک ویژه ای هستید، میتوانید در دروازه آن نام صاحب خانه را پیدا کنید. صاحب خانه ها در راه تابلوهای اطلاعات در دروازه آپارتمان ها اعلام میکنند که کی مسئول اداره بلوک است و نشانی و اطلاعات در مورد وی را در دسترسی گذاشته اند.

طریق دیگر اینست که برای پیداکردن آپارتمان میتوانید در مغازه ها، کتابخانه و محل هایی که تابلوی اعلانات است، آگهی نصب کنید.

خانه با سرقفلی و خانه

اگر شما می خواهید یک آپارتمان و یا یک خانه بخرید، باید به دفتر راهنمایی معاملات خصوصی محلی مراجعه کنید. شرکت های بسیاری ویژه خرید و فروش مسکن در سراسر سویدن وجود دارد که آپارتمان و خانه ها و زمین فروشی را در اینترنت اعلان میکنند. در روزنامه آگهی مسکن فروشی موجود است.

در وب سایت شاروالی ها معمولا درباره خانه ها و زمین های فروشی معلوماتی هست.