قراردادها، اشتراک ها، قبوض تأدیه، بدهی ها

آخرین به روز رسانی 24/5-2024

در اینجا می توانید معلومات بیشتری در مورد موافقت نامه ها و اشتراک ها، درباره قبوض تأدیه و بدهی ها وسابقه عدم تأدیه چیست، بیشتربخوانید.

قرارداد

هنگامی که شما و طرف قابل در مورد چیزی موافقت می کنید، شما درتوافقنامه ای قرار می گیرید. این توافقنامه برای هر دو طرف اجباری است، به این معنی که هر دو باید کاری را که آنها وعده داده اند انجام دهند، منحیث مثال، یک طرف باید جنسی را تحویل دهد و طرف مقابل آن را تأدیه کند.

هنگامی که جنسی را در یک فروشگاه خریداری میکنید یا یک سفر در اینترنت رزرو میکنید، شما توافقنامه ای انجام میدهید. برای قرارداد بستن باید ۱۸ سالتان شده باشد. انواع مختلف توافقنامه ها وجود دارد و مقررات مختلفی هم وجود دارند که بستگی به نوع قراردادها دارند.

شما میتوانید هم به شکل کتبی وهم شفاهی قرارداد ببندید. برای بعضی از انواع قراردادها، لازم است که این توافق نامه کتبی باشد تا قرارداد انقیاد شود، منحیث مثال هنگام خرید یک خانه.

شما مجبور نیستید برای چیزی که شفارش نداده اید پولی تأدیه کنید.

برای اینکه توافقنامه معتبرباشد، باید یک پیشنهاد را بپذیرید یا به صراحت چیزی را سفارش دهید. اگر یک شرکت ادعا کند که شما چیزی سفارش داده اید، این شرکت بایستی بتواند آن را اثبات کند.

شما مجبور نیستید چیزی را که سفارش نداده اید بپردازید، اما همیشه باید با شرکت تماس گرفته و آن را رد کنید. رد کردن به این مفهوم است که که شما در برابر تقاضای پرداخت نادرست شرکت اعتراض دارید.

همیشه کتبی رد کنید، منحیث مثال از طریق ایمیل و یک کپی ازنامه یا ایمیل خود را نگه دارید. شما همچنین ملزم نیستید به پرداخت هزینه بازگشت برای چیزی که شما سفارش نداده اید. حمل و نقل هزینه بازگشت ی با فروشنده است. اگر شرکت می خواهد کالا را بازگردانده شود ، می توانید ازشرکت برچسب حمل و نقل برای بازگشت تقاضا کنید.

اشتراک یا آبونه

آبونمان یک قرارداد است که تامین کننده به طور منظم یک محصول یا خدمات را به یک مشتری ارائه می دهد. اشتراک ممکن است برای یک دوره معین یا تا اطلاع ثانوی معتبر باشد. فروشنده یک فرد یا شرکتی است که محصول یا خدماتی را عرضه می کند.

منحیث مثال، یک اشتراک ممکن است توافق برای عرضه برق، تماس با یک اپراتور تلفون همراه یا تماشای تلوزیون پرداختی از طریق کابل یا ماهواره باشد.

معمولا عرضه کننده قرارداد را ایجاد می کند. توافقنامه معمولا به طوری ست که می توان آن را در چندین موقعیت کسب و کاری مشابه استفاده کرد. این به این معنی است که شما منحیث یک مشتری معمولا نمیتوانید بر شکل توافقنامه تأثیری بگذارید. شما بعنوان یک مشتری ممکن است موافقت نامه اشتراک را قبول کنید یا یک عرضه کننده دیگر را انتخاب کنید.

مشتری اغلب آبونه کننده نامیده میشود.

تله های آبونه

یک تله اشتراک شامل پیشنهادهای جذاب و اغلب آبونمان پنهانی است. در اینترنت، و به ویژه در رسانه های اجتماعی، برای محصولات ارزان قیمت که درنهایت به آبونه های گران تبدیل میشود.منحیث مثال، یک پیشنهاد برای شرکت در یک تحقیق بازاری و دریافت یک تلفن با قیمت غیر معمول پایین است. همچنین می تواند یک بسته نمونه غذای بهداشتی باشد که به نظر می رسد حمل و نقل تنها چیزی است که شما بعنوان مصرف کننده تأدیه میکنید. دام های اشتراک نیز بیشتردرفروشهای تلفنی مشاهده می شود.

  • اگر مشخص نبود که پیشنهاد با یک آبونمان ارتباط داشته باشد، شما به طور خودکار مسئول پرداخت نیستید.
  • اگر با شرکتی که دراتحادیه اروپا، نروژ و یا ایسلند راجستر شده اند قراردادی از راه دور ببندید شما تا ۱۴ روز حق پشیمانی دارید.
  • شما برای جنسی که سفارش نداده اید، به پرداخت هزینه ارسال بازگشت آن موظف نیستید.
  • تا زمانی که با خواستهای نادرست این شرکت مخالفت میکند ، نیازی به نگرانی در مورد سابقه عدم تأدیه نداشته باشید.
  • بصورت کتبی منحیث مثال از طریق ایمیل نامه مخالفت خود را به آن شرکت ارسال کنید و یک کپی ازآن را نگه دارید.

سلام مستعمل فلم هایی ساخته که درآن دام های آبونمان را توضیح میدهد. فلم ها فقط به لسان سویدنی است.

اگرفکرمی کنید که دریک تله اشتراک قرار گرفته اید، می توانید مشاوره رایگان دریافت کنید:

قبوض تأدیه

قبض تأدیه سندی هست که قیمت چیزی را نشان میدهد. درروی قبض معلوماتی درمورد چگونگی پرداخت هست. منحیث مثال شما ابض تلفون و یا قبض مهد اطفال و یا قبض محل اوقات فراغت دریافت میکنید. شما میتوانید قبض هایی برای تلوزیون، برق و گرما دریافت کنید. گبض پرداختی فاکتور هم نامیده میشود.

قبل از تاریخ پرداخت آخر صورتحساب، باید قبض را پرداخت کنید. به یاد داشته باشید که ممکن است چند روز طول بکشد تا پول شما را گیرنده آنها را دریافت کند. اغلب آن را می گوید: "به ما را پرداخت شود" یا "تاریخ پرداخت" ویک تاریخ مشص. این به این معنی است که پول باید تا آن تاریخ وارد شود.

شما می توانید به بانک بروید وصورتحساب پرداخت کنید، اما اغلب طول می کشد و گران است. بسیاری از بانک ها اگرازطریق آنها پرداخت می کنید، هزینه بسیار بالایی دارند.

از طریق انترنت سریعتر پرداخت میشود. این نیزبارزانتر است. برای اینکه بتوانید از انترنت بپردازید باید یک حساب کاربری دریک بانک داشته باشید. بانک می تواند حساب کاربری شما را به بانک انترنتی وصل کند. با استفاده از بانک انترنتی می توانید از طریق کامپیوتر صورتحساب را پرداخت کنید.

در صورتحساب، نمر به یک حساب بانکی یا حساب جیرو برای مبلغی که پرداخت می کنید وجود دارد. نمبر حساب را شما از طریق بانک انترنتی می نویسید.

فاکتورهای نادرست یا فاکتورهای دروغی

گاهی اوقات شرکت ها هنگام ارسال فاکتورها اشتباه می کنند و ممکن است یک فاکتور نادرست دریافت کنید. ممکن است کل صورتحساب یا بخشی از آن، اشتباه باشد.

هنگامی که فاکتوری برای جنس یا خدمتی که شفارش نداده باشید دریافت میکنید به نام فاکتور دروغی یا بلوف نامیده میشود.

  • همیشه با شرکت ارتباط برقرار کنید و خطا را برطرف کنید.
  • آن را کتبی رد کنید منحیث مثال از طریق ایمیل و یک کپی آن نامه را نگه دارید.
  • از محصول یا خدماتی که بدون سفارش دریافت کرده اید استفاده نکنید.

شما می توانید در مورد چگونگی ردکردن فاکتور مشاوره رایگان دریافت کنید:

بدهی ها و سابقه عدم تأدیه

بدهی چی هست؟

به محض اینکه چیزی بدهکار میشوید بدهی بالا می آورید. در اکثریت قریب به اتفاق، بدهی در مورد پول، معمولا صورتحساب و وام های پرداخت نشده است.

قبض های پرداختی را سروقت تأدیه کنید

صورتحساب باید سروقت تأدیه شود. اگر شما نتوانستید صورتحساب خود را به موقع پرداخت کنید، به فروشنده بدهکارخواهید شد. سپس فروشنده حق دارد که هزینه یادآوری و بهره تأخیر پرداخت دیر بیرد. این هزینه ا به قبضی که پرداخت نشده است اضافه می شوند. بنابراین اگر بدهی سروقت پرداخت نشود، بدهی رشد می کند. بدهی می تواند به سرعت رشد کند.

اگر قبض یادآوری دریافت کردید آن را هرچه سریعتر بپردازید که بدهی شما بیشتر نشود.

پس از آنکه قبض یارآوری دریافت کردید و شما هنوز آن را پرداخت نکرده اید، آن شرکت یا نماینده آن شرکت قبض الزامی جمع آوری(inkassokrav) بدهی میفرستد به این مفهوم که شما آخرین فرصت برای یأدیه قبص با هزینه ها و صورتحساب های اضافی آن دارید وگرنه قبض به آمریت دولتی جمع آوری قرضه (Kronofogdemyndigheten ) فرستاده میشود.

اما شما نباید چیزی را که سفارش نداده اید تأدیه کنید. درعوض باید آن فاکتور را کتبا رد کنید، در بخش "فاکتورهای دروغی و یا فاکتورهای اشتباهی" بیشتر بخوانید.

خواسته ها از طرف آمریت جمع آوری قرضه

اگرادعایی از آمریت دولتی جمع آوری قرضه (Kronofogden) دریافت کردید، که بنام دستور پرداختی (betalningsanmärkning) نامیده میشود، آن را فورا بپردازید که درسابقه عدم تأدیه راجستر نشوید.

اگرفکر میکنید ادعا نادرست است میتوانید آن را رد کنید. این به این معنی است که شما با آمریت جمع آوری قرضه (kronofogden) تماس بگیرید و آنچه را که اشتباه است توضیح دهید.

سابقه عدم تأدیه به چه مفهومی است؟

سابقه عدم تأدیه یادداشتی است نزد یک شرکت گزارشگراعتباری که شما به پرداخت های خود رسیدگی نکرده اید. شرکت های اطلاعاتی اعتبارات معلوماتی از آمریت جمع آوری قرضه دریافت میکنند. هنگامی که شما درسابقه عدم تأدیه راجستر میشوید برای کرایه کردن خانهو خرید جنس قسطی و یا قرض بانکی دچار مشکل میشوید. بنابراین نمیتوان از پرداخت بدهی ها صرف نظر کرد. یک سابقه عدم تأدیه تا سه سال راجسترهست.

اگرنمیتوانم تأدیه کنم چه کاری باید انجام دهم؟

گاهی اوقات ممکن است شرایطی ایجاد شود که شما نتوانید سروقت پرداخت کنید . ممکن است بیماری، حوادث، یا به دلایل دیگر، پولی را که شما باید بدهی خود را پرداخت کنید، درآمد نداشته باشید. سپس با تامین کننده (ها) تماس بگیرید که با شما قرارداد داشته یا بدهی دارید. به این طریق شاید بتوانید بصورت قسطی بدهی خود را پرداخت کنید.

شما می توانید در مورد موافقت نامه، اشتراک، صورتحساب و بدهی مشاوره رایگان دریافت کنید:

بودجه و مشاوره بدهی ها:

شما می توانید از شاروالی که در آن زندگی می کنید کمک و مشاوره در مورد امور مالی خود دریافت کنید. همه شاروالی ها توصیه های بودجه و بدهی رایگان ارائه می دهند.