بانک و نمبر حساب بانکی

آخرین به روز رسانی 16ـ 3ـ 2020

بانک

بانک یک شرکت است که بیشتر سه کار را انجام می دهد: پرداخت، پس انداز و قرض دادن پیسه. اگر شما زیر ۱۸ سال دارید، نمی توانید قرض بگیرید، اما اگر سرپرست شما اجازه آن را می دهد، می توانید هم پس انداز کنید و هم پرداخت کنید. سرپرستان یک طفل معمولا والدین هستند. برای پس انداز و پرداخت، بانک ها دارای خدمات مختلف مانند حساب بانکی، بانک اینترنتی، کارت بانکی و بانک تلفنی هستند.

حساب بانکی

برای رسیدگی به امور مالی شخصی خود، باید یک حساب بانکی داشته باشید. حساب مورد نیاز شما می تواند چیزهای مختلف مانند حساب حقوق و دستمزد، حساب معامله، حساب شخصی، حساب خصوصی یا حساب پرداخت نامیده می شود. مهم نیست که حساب چه نامیده شود. مهم این است که شما به خدمات زیر دسترسی داشته باشید:

  • پیسه ریختن به حساب، همانند حقوق و مساعده
  • پرداخت ازطریق انتقال بین دو حساب، حواله پستی(brevgiro)، پرداخت اتوماتیک (autogiro)
  • برداشت نقدی

وقتی اجازه اقامت گرفتید چگونه حساب بانکی باز کنید

اگر مجوز اقامت دارید، باید دراسرع در آمریت نفوس احوال راجسترشوید. شما همچنین یک شماره شخصی سویدنی دریافت خواهید کرد. هنگامی که این کار انجام می شود، می توانید برای اسناد شناسه سویدنی درخواست بدهید. هنگامی که سند شناسه سویدنی خود را دریافت کرده اید، می توانید برای یک حساب بانکی درخواست بدهید.

قبل ازاینکه بتوانید مشتری یک بانک شوید و به خدمات بانکی دسترسی پیدا کنید، بانک باید هویت شما را بررسی کند. بانک همچنین نیاز دارد که بداند پول شما از کجا می آید و چگونه از خدمات بانکی استفاده خواهید کرد. بنابراین، قبل از اینکه بتوانید خدمات بانکی را دریافت کنید، چند پرسان دریافت خواهید کرد.