بیمه ها

آخرین به روز رسانی 12/5-2023

انواع مختلفی از بیمه های خصوصی وجود دارند که می توانید از خود و چیزهای خود محافظت کنید. با بیمه می توانید درصورت وقوع حادثه شخصی یا چیزی را که بیمه کرده اید برای آن جبران خسارت دریافت کنید.

بیمه خصوصی با بیمه صندوق بیمه همگانی و بیمه آمریت تقاعد سویدن تفاوت دارند. در بيمه های عمومي که به عنوان بيمه اجتماعي نيز ناميده مي شوند، عبارتند از بيمه صحی، حقوق تقاعدی و مزايای والدين. ممکن است با حفاظت اضافی برای شما و چیزهای شما علاوه بر بیمه اجتماعی ضروری باشد. امکان دارد که علاوه بر بیمه های اجتماعی برای بیمه کردن خودتان یا وسایل خودتان نیاز به بیمه بیشتری باشد.

شما با یک شرکت بیمه قرارداد می بندید. مبلغی که برای بیمه پرداخت می کنید، یک حق بیمه یا پول بیمه نامیده میشود.

بیمه منزل

بیمه منزل فراهم کردن یک حفاظت اساسی است که هر کس نیاز دارد. تقریبا همه در سویدن دارای بیمه منزل هستند. به شما توصیه می شود که یک بیمه داشته باشید. بیمه از قبیل چیزهای دیگر، اموال را در مقابل آتش، آسیب و سرقت پوشش می دهد. بیمه منزل همچنین شامل بیمه مسئولیت، حفاظت حقوقی، حفاظت از ضرب وشتم و بیمه مسافرت است.

بیمه شخصی

بیمه اطفال

اکثروالدین تصمیم می گیرند که بیمه اطفال برای فرزندان خود تهیه کنند. بیمه طفل می تواند ازجمله شامل موارد، معلولیت های فیزیکی و روانی دائمی. اگر فرزند شما در معرض مریضی طولانی مدت و درصورتی که ناتوانی دائمی داشته باشد، بیمه جبران خسارت ارائه می دهد. آنچه که دربیمه فرزند گنجانده شده متغیر است. بنابراین، مهم است که قبل از اینکه آن را امضا کنید، شرایط آن را خوب بخوانید. یک بیمه خوب فل برای هم بیماری و هم حوادث را جبران می کند.

بیمه مریضی ـ و تصادفات

بیمه مریضی و بیمه حوادث می تواند درصورت بیمار شدن شما یا درگیرتصادف شدن شما خسارت مالی را جبران کند.

بیمه جان

درصورت فوت شما بیمه عمرمیتواند خسارت مالی به بازماندگان شما بدهد.

بیمه ها برای ماتر

اگر شما یک ماتر دارید، باید طبق قانون، بیمه ترافیکی برای رانندگی با ماترداشته باشید. بیمه ترافیک باید از روزی که ماتر را خریداری کرده اید امضا شود. اگر ماتر بیمه نباشد، باید هزینه بیمه ترافیک را پرداخت کنید. هزینه هر بیمه ترافیکی برای هر روز که خودرو بیمه نشده است بسیار بالاتر از حق بیمه معمولی است.

بیمه ترافیک تمام صدمه های شخصی و صدمه به دیگر اموال را که شما توسط ماتر باعث شده اید جایگزین میکند. اگرمی خواهید خودرو را به طور کامل بیمه کنید، می توانید بیمه کامل یا بیمه نیمه را برای ماتر خود بپردازید.