ملحق شدن دوباره به فامیل

آخرین به روز رسانی 19/1-2023

در اینجا می توانید درباره نحوه درخواست فامیل خود برای الحاق به شما در سویدن با شما بیشتربخوانید.

ملحق شدن دوباره به فامیل چیست؟

دوباره به هم پیوستن خانواده به این معنی است که یک خانوادۀ که اعضای آن پراگنده شده است می تواند برای زندگی نمودن نزد آن عضو خانواده که در سویدن اجازۀ اقامت دریافت نموده است، تقاضا کنند.

چه کسی حق الحاق مجدد به فامیل را دارد؟

فامیل نزدیک شما (زن، شوهر، هم زیست، شریک زندگانی، و اطفال زیر ۱۸ سال) حق دارند نزد شما بیآیند.
فامیل شما امکان تقاضای اجازه اقامت برای کوچ کشی به پیش شما در سویدن را دارد درصورتیکه شما:

  • دارای اجازه اقامت دائم هستید،
  • به عنوان یک پناهنده یا نیازمند به پناه بدلایل متفرقه دارای اجازه اقامت موقت هستید، و تشخیص داده میشود که برای دریافت اجازه اقامت طولانی تر شانس خوبی داشته و امکانات خوبی برای دریافت اجازه اقامت دائم دارید.
  • اجازۀ اقامت محدود را به دلیل موانع اجرایی، یعنی مانع برای اجرا رد (درخواست) یا اخراج ، دریافت نموده باشد و چنین ارزیابی شود که امکانات مستدل برای دریافت اجازۀ اقامت برای یک مدت بیشتر موجود می باشد.
  • اجازه اقامت موقت را به دلیل شرایط رنج آور خاص و دردناک دریافت کرده است و به نظر می رسد که دارای دلایل موجهی برای دریافت اجازه اقامت برای مدت طولانی تر است.

شما و زن یا شوهرتان، هم زیست یا شریک زندگی تان باید هر دو بالای ۱۸ سال عمرداشته باشید. اگر اجازه اقامت موقت دارید، معمولاً باید ازدواج کرده و یا قبلاً با هم زندگی کرده باشید. اگر اجازه اقامت دائم دارید، می توانید با هم زندگی کنید یا در سویدن ازدواج کنید.

کدام قوانین اعمال می شود؟

برای اینکه فامیل تان را به اینجا بیاورید، ممکن است لازم باشد نشان دهید که می توانید ازعهده معاش آنها برآئید (شرط امرار معاش). شما همچنین به یک منزلی نیاز دارید که برای تمام فامیل مناسب باشد.

اگرفامیل شما درطول سه ماه پس ازآنکه شما اجازه اقامت دریافت کردید، تقاضای اجازه اقامت بکند، شرط ضمانت امرارمعاش درمورد شما اعمال نمیشود.

شما که به عنوان پناهندۀ سهمیه به اینجا آمده اید، اگرخانوادۀ شما در جریان سه ماه بعد از رسیدن شما به سویدن، برای اجازۀ اقامت درخواست نمایند در آن صورت شرط تامین معیشت برای شما اعتبار ندارد.

برای درخواست الحاق مجدد به فامیل چگونه باید انجام دهید؟

فامیل شما این درخواست را از کشوری که آنها در آن بودوباش می کنند تقاضا می کنند. آنها می توانند درسفارت سویدن یا دروب سایت اداره مهاجرت درخواست کنند.

وقتی خانواده شما تقاضای ملحق شدن دوباره به فامیل را می کنند، باید نشان دهند که کدام کسانی هستند.