ملحق شدن دوباره به فامیل

آخرین به روز رسانی 5ـ 7ـ 2021

در اینجا می توانید درباره نحوه درخواست فامیل خود برای الحاق به شما در سویدن با شما بیشتربخوانید.

ملحق شدن دوباره به فامیل چیست؟

دوباره به هم پیوستن خانواده به این معنی است که یک خانوادۀ که اعضای آن پراگنده شده است می تواند برای زندگی نمودن نزد آن عضو خانواده که در سویدن اجازۀ اقامت دریافت نموده است، تقاضا کنند.

چه کسی حق الحاق مجدد به فامیل را دارد؟

فامیل نزدیک شما (زن، شوهر، همخانه، شریک زندگانی، و اطفال زیر ۱۸ سال) حق دارند پیش شما کوچ کشی کنند. شما باید بیش از ۲۱ سال داشته باشید و قبل از فرار ازدواج کرده یا با هم زندگی کرده باشید.

فامیل شما امکان تقاضای اجازه اقامت برای کوچ کشی به پیش شما در سویدن را دارد درصورتیکه شما:

  • دارای یک اجازۀ اقامت دائم هستید,
  • دارای یک اجازه اقامت موقت هستیدو چنین به نظر می رسد که امکانات خوب را برای بدست آوردن یکاجازه اقامت دائم دارا می باشید.

کدام قوانین اعمال می شود؟

برای اینکه فامیل تان را به اینجا بیاورید، ممکن است لازم باشد نشان دهید که می توانید ازعهده معاش آنها برآئید (شرط امرار معاش). شما همچنین به یک منزلی نیاز دارید که برای تمام فامیل مناسب باشد.

اگرفامیل شما درطول سه ماه پس ازآنکه شما اجازه اقامت دریافت کردید، تقاضای اجازه اقامت بکند، شرط ضمانت امرارمعاش درمورد شما اعمال نمیشود.

شما که به عنوان پناهندۀ سهمیه به اینجا آمده اید،اگرخانوادۀ شما در جریان سه ماه بعد از رسیدن شما به سویدن، برای اجازۀ اقامت درخواست نمایند در آن صورت شرط تامین معیشت برای شما اعتبار ندارد.

برای درخواست الحاق مجدد به فامیل چگونه باید انجام دهید؟

فامیل شما این درخواست را از کشوری که آنها در آن بودوباش می کنند تقاضا می کنند. آنها می توانند درسفارت سویدن یا دروب سایت اداره مهاجرت درخواست کنند.

وقتی خانواده تان برای الحاق به فامیل تقاضا می کنند، باید نشان دهند که چه کسی هستند. آنها باید یک گذرنامه معتبر یا سند هویت معادل آن را نشان دهند.