سویدنی یاد بگیرید

آخرین به روز رسانی 12/5-2023

امکانات مختلفی برای یادگیری لسان سویدنی وجود دارد. دراینجا شما می توانید درمورد روش های مختلف برای یادگیری سویدنی بخوانید.

هنگامی که شما اجازه اقامت گرفتید، مهم است که شما لسان سویدنی را دراسرع وقت یاد بگیرید. مهم است که شما بتوانید هرچه سریعتردرجامعه استقرار پیدا کنید.

شاروالی شما کورس سویدنی برای مهاجران به شما ارائه خواهد کرد. اسم این کورس SFI هست. شما حق دارید که کورس SFI بخوانید درصورتیکه:

  • ۱۶ سال تمام داشته باشید.
  • فاقد دانش مبتدی لسان سویدنی باشید.
  • دراداره نفوس دریک شاروالی راجستر باشید و یا خواهید شد.

SFI برای شما هست که نیاز به دانش پایه ای درلسان سویدنی دارید. شما سویدنی را می آموزید تا به گپ زدن و نوشتن درزندگی روزمره، زندگی اجتماعی و زندگی کاری قادرباشید.

آموزش رایگان است شما می توانید تمام وقت، نیمه وقت ویا با کارآموزی، جهت یابی کاری، اعتبارسنجی یا دوره های دیگر درمکتب بزرگسالان شاروالی میکس کنید .تدریس در مراحل مختلف انجام می شود و هنگامی که یک مرحله را تکمیل می کنید می توانید به مرحله بعدی بروید. شما می توانید در هر زمانی از سال SFI شروع کنید. شما یک برنامه تحصیلی انفرادی را دنبال خواهید کرد.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد SFI با شاروالی خود تماس بگیرید. اگر شما در اداره کار راجستر کرده اید و دربرنامه استقرار شرکت میکنید، با مسئول خود دراداره کارتماس بگیرید.

لیسه های کلانسالان هستند که آنها کورس SFI ارائه می کنند. اگرشما بخواهید به جای صنف های شاروالی SFI را در یک لیسه کلانسالان بخوانید، ازشاروالی خود پرسان کنید که چه امکاناتی دردسترس است. اگر شما در اداره راجستر هستید و در برنامه استقرار مشارکت دارید ازمسئول خود دراداره کار پرسان کنید.

در لیسه کلانسالان شما همچنین می توانید دوره هایی در سطح ابتدایی و لیسه را بخوانید. بعضی از لیسه های کلانسالان دوره های استقرار برای شما که تازه وارد هستید ازجمله سویدنی، کورس راهنمای جامعه و بخشهایی برای مهیا کردن کاری را ارائه میدهند.

بعضی از شاروالی ها کافه های لسان دارند که شما درآنجا میتوانید در گروه گپ بزنید ولسان سویدنی تمرین کنید.م مکن است در آنجایی که زندگانی میکنید سازمان های غیرانتفاعی باشند که کافه لسان برقرارکنند. برای معلومات بیشتربا شاروالی خود تماس بگیرید.اگر دراداره کار راجسترهستید و دربرنامه استقراری مشارکت دارید میتوانید با مسئول خود در اداره کارتماس بگیرید.

انجمن های آموزشی در تمام سویدن موجود بوده و بزرگترین مکان تجمع برای دانش و فرهنگ می باشد. برای آموختن و پیشرفتن باهمی و با دیگران، مردم از تمام گروه های سنی باهم در انجمن های آموزشی جمع می شوند. تمام انجمن های آموزشی فعالیت های گوناگون را راه اندازی می نمایند که شما می توانید در آنها سهم بگیرید. به گونه مثال: تمرین زبان، حلقه آموزشی، کورس ها و فعالیت های فرهنگی. ده انجمن آموزشی با مشخصه ها و افکار مختلف وجود دارد. اگر شما می خواهید در مورد انجمن آموزشی خاص بدانید، می توانید معلومات بیشتر را در وب سایت های شان جستجو نمایید. در آنجا شما فعالیت های را در شهر تان پیدا نموده که می توانید در آنها اشتراک نمایید.

لسان سویدنی حرفه یک دوره ای هست برای شما که میدانید درچی حرفی ای میخواهید کارکنید ولی شما نیازدارید که لسان سویدنی را دراین حرفه خاص یاد بگیرید.

دوره های سویدنی حرفه ای درسه سطح وجود دارند. به همراه مسئول اداره کاربرنامه ریزی میکنید که چی سطحی مناسب شما هست. این بستگی به سطح معلومات شما درلسان سویدنی و اینکه آیا شما باید به کارآموزی بروید یا به دوره تعلیمات بازارکاری و یا اینکه استخدام شده اید.

اگر شما دوره های SFI را به پایان رسانده اید میتوانید کورس سویدنی منحیث لسان دوم را بخوانید. شما میتوانید با مشاور تحصیلی و کاری که درمکتب کلانسالان شاروالی کارمیکنند گپ بزنید که به شما برای تقاضای آن کمک کند. مشاور تحصیلی و کاری میتواند به شما برای برنامه ریزی تحصیلی به شما راهنمایی کند. اگر دراداره کار راجسترهستید و دربرنامه استقراری مشارکت دارید برای معلومات بیشتر میتوانید با مسئول خود دراداره کارتماس بگیرید.

شما در اینجادر بخش (Informationsverige.se)، میتوانید خودتان لسان سویدنی را فرا بگیرید. در اینجا شما میتوانید مواد و وسایل مختلف متعددی کمکی را بدست آورده هم به شکل انفرادی و هم در مشارکت با دیگران به تمرین لسان سویدنی بپردازید.