اگرتحصیلات خارج ازسویدن داشته باشید

آخرین به روز رسانی 21/2-2024

اگرتحصیلات خارج از سویدن دارید دراینجا میتوانید بخوانید که چی باید بکنید. شما میتوانید نمرات مدرک خارجی خود را ترجمه کنید و یا تحصیلات خارج ازسویدن خود را ارزیابی کنید.

مردی در جلوی کمپیوتر نشسته است.

عکس: میثاق نعلبندیان

ترجمه سند تحصیلات خارج از سویدن

اگر شما در خارج سویدن تحصیل کرده اید، در صورتی که سند تان به زبان های غیرازانگلیسی، فرانسوی، اسپانوی و یا زبان های شمال اروپا صادر شده باشد، شما باید سند تحصیلی خود ترجمه کنید.

ترجمه باید توسط یک مترجم رسمی به سویدنی و یا به یکی از زبان هایی که در بالا ذکر شده صورت گیرد.

اداره کار میتواند به شما کمک کند که مدارک تحصیلی شما را به سویدنی ترجمه کند. برای شما که متقاضی کارهستید و دراداره کاریابی راجسترهستید این ترجمه مجانی است.

ارزیابی مدارک تحصیلات خارجی

اگر تحصیلات خود را درکشوری غیراز سویدن تحصیل کرده اید و به عنوان شهروند اتحادیه اروپا ​یا کشورهای مورد همکاری آن (EES) و یا اقامت در سویدن درخواست کرده اید، می توانید برای ارزیابی تحصیلات خود تقاضا دهید. این به این معنی است که شورای پوهنتون وتحصیلات عالی (UHR) یک نظر می دهد که نشانگرآن هست که تحصیلات شما در نظام آموزشی سویدنی معادل چی هست.

UHR یک فلم را در مورد چگونگی ارزیابی تحصیلات در خارج از کشور را تهیه کرده است. این فلم صرفاَ به زبان سویدنی با زیرنویس سویدنی موجود می باشد.

اگر شما تحصیلات خود را در سطح لیسه، یا تحصیلات حرفه ای بعد از لیسه و یا تحصیلات پوهنتونی خود را به پایان رسانده اید، می توانید از طریق UHR ارزیابی کنید.

UHR دارای یک سرویس ارزیابی است که شما می توانید تحصیلات خود را در سویدن مطابقت کنید. شما همچنین می توانید اظهارنظری درخواست کنید که UHR در آن اسناد آموزشی شما را ارزیابی میکند. این ارزیابی رایگان است.

تقاضای خود را ارسال کنید

مهم است که شما تقاضای ارزیابی مدارک خود را دراسرع وقت به UHR ارائه دهید.

همچنین مهم است که هنگام ارسال درخواست خود، شما تمام اسناد مورد نیاز را ارائه دهید. اگر شماحق کار کردن درسویدن را داشته باشید، این امکان را دارید که تحصیلات تکمیل شده خارجی خود را ارزیابی کنید. این بدان معناست که شما که شهروند یک کشور اتحادیه اروپا ​ یا منطقه اقتصادی اروپا هستید و یا اینکه دارای اجازه اقامت، اجازه کار یا دارای کارت LMA معتبر هستید می توانید برای ارزیابی درخواست دهید.

آیا ازتحصیلات خود مدارکی ندارید؟

اگر تحصیلات پس از لیسه خود را با مدرک دیپلم یا مدرک پایاننامه تحصیلات عالی به پایان رسانده اید، اما فاقد قسمتی یا تمام اسناد و مدارکی هستید که نشانگر این تحصیلات است، با وجود این UHR گاهی اوقات میتواند تحصیلات شما را ارزیابی کند. برای اینکه UHR بتواند ارزیابی کند، باید تحصیلات شما به پایان رسیده باشد. شما همچنین باید توضیح دهید که چرا نمی توانید اسناد تحصیلی خود را بدست آورید. این میتواند به عنوان مثال، به این دلیل باشد که شما پناهنده هستید و یا اینکه تحصیلات خود را در کشوری به پایان رسانده اید که در آنجا جنگ است. هنگامی که برای کار، ادامه تحصیلات یا قبل از تأیید صلاحیت خود اقدام می کنید، می توانید از ارزیابی به عنوان مبنا استفاده کنید.

نظریه

پس از ارزیابی تحصیلات خود، نظریه ای دریافت خواهید کرد که نشان می دهد که تحصیلات خارجی شما در نظام آموزشی سویدن معادل چی هست.

نظریه مدرک تحصیلی سویدنی نیست نظریه یک مکمل مدرک خارجی است و آن را جایگزین نمی کند. این نظریه حمایت از افرادی است که به دنبال کار در سویدن هستند. با نشان دادن نظریه خود، کارفرمایان می توانند بفهمد که تحصیلات شما چی هست.

اگرشما قصد ادامه تحصیل درسویدن را دارید، این نظریه همچنین می تواند برای حمایت شما باشد. نیازی به ارزیابی UHR برای درخواست تحصیلات پوهنتونی وجود ندارد. شما همچنین می توانید تحصیلات خود را توسط پوهنتون یا مؤسسات تحصیلات عالی که درآنجا تقاضا کرده اید در رابطه با تقاضای خود ارزیابی کنید.