اگرتحصیلات خارج ازسویدن داشته باشید

آخرین به روز رسانی 1ـ 10ـ 2018

اگرتحصیلات خارج از سویدن دارید دراینجا میتوانید بخوانید که چی باید بکنید. شما میتوانید نمرات مدرک خارجی خود را ترجمه کنید و یا تحصیلات خارج ازسویدن خود را ارزیابی کنید.

ترجمه سند تحصیلات خارج از سویدن

اگر شما در خارج سویدن تحصیل کرده اید، در صورتی که سند تان به زبان های غیرازانگلیسی، فرانسوی، اسپانوی و یا زبان های شمال اروپا صادر شده باشد، شما باید سند تحصیلی خود ترجمه کنید.

ترجمه باید توسط یک مترجم رسمی به سویدنی و یا به یکی از زبان هایی که در بالا ذکر شده صورت گیرد.

اداره کار میتواند به شما کمک کند که مدارک تحصیلی شما را به سویدنی ترجمه کند. برای شما که متقاضی کارهستید و دراداره کاریابی راجسترهستید این ترجمه مجانی است.

ارزیابی مدارک تحصیلات خارجی

اگر تحصیلات خود را درکشوری غیراز سویدن تحصیل کرده اید و به عنوان شهروند اتحادیه اروپا ​یا کشورهای مورد همکاری آن (EES) و یا اقامت در سویدن درخواست کرده اید، می توانید برای ارزیابی تحصیلات خود تقاضا دهید. این به این معنی است که شورای پوهنتون وتحصیلات عالی (UHR) یک نظر می دهد که نشانگرآن هست که تحصیلات شما در نظام آموزشی سویدنی معادل چی هست.

UHR یک فیلم در مورد نحوه ارزیابی تحصیلات خارج ازسویدن درست کرده است.

اگر شما تحصیلات خود را در سطح لیسه، یا تحصیلات حرفه ای بعد از لیسه و یا تحصیلات پوهنتونی خود را به پایان رسانده اید، می توانید از طریق UHR ارزیابی کنید.

UHR دارای یک سرویس ارزیابی است که شما می توانید تحصیلات خود را در سویدن مطابقت کنید. شما همچنین می توانید اظهارنظری درخواست کنید که UHR در آن اسناد آموزشی شما را ارزیابی میکند. این ارزیابی رایگان است.

تقاضای خود را ارسال کنید

مهم است که شما تقاضای ارزیابی مدارک خود را دراسرع وقت به UHR ارائه دهید.

همچنین مهم است که شما کلیه اسناد مورد نیاز را هنگام فرستادن تقاضانامه خود ارسال کنید. اگرشما خود را ثبت احوال نفوس درسویدن راجستر کرده اید، معمولا باید تصدیقنامه ثبت احوال نفوس ومدارک تحصیلی خود را همراه با تقاضای خود ارسال کنید. مدارک تحصیلات خارجی باید ترجمه شده باشند.

اگر مستنداتی از تحصیلات خود نداشته باشید

اگر مستندات لازم برای تمام یا بخشی از تحصیلات خارجی بعد ازلیسه خود را نداشته باشید، می توانید به جای یک نظریه در مورد تحصیلات خارجی خود، توصیف تحصیلات خارجی خود درخواست کنید. این توصیف میتواند درهنکام تقاضای کار و یا تقاضای تحصیلات و یا ارزشیابی مهارت های شما استفاده شود.

نظریه

پس از ارزیابی تحصیلات خود، نظریه ای دریافت خواهید کرد که نشان می دهد که تحصیلات خارجی شما در نظام آموزشی سویدن معادل چی هست.

نظریه مدرک تحصیلی سویدنی نیست نظریه یک مکمل مدرک خارجی است و آن را جایگزین نمی کند. این نظریه حمایت از افرادی است که به دنبال کار در سویدن هستند. با نشان دادن نظریه خود، کارفرمایان می توانند بفهمد که تحصیلات شما چی هست.

اگرشما قصد ادامه تحصیل درسویدن را دارید، این نظریه همچنین می تواند برای حمایت شما باشد. نیازی به ارزیابی UHR برای درخواست تحصیلات پوهنتونی وجود ندارد. شما همچنین می توانید تحصیلات خود را توسط پوهنتون یا مؤسسات تحصیلات عالی که درآنجا تقاضا کرده اید در رابطه با تقاضای خود ارزیابی کنید.