راهنما برای شما که تحصیلات خارج ازسویدن دارید

آخرین به روز رسانی 21ـ 1ـ 2020

دراین راهنما شما میتوانید درمورد تحصیلات خارج ازکشوربخوانید که چی کاری بکنید.

در مورد شما که دارای تحصیلات از یک کشور دیگر می باشید، چی مقرراتی وجود دارد؟
 • اسناد از کشور دیگر غیر از سویدن؟

  وقتی که به دنبال یک شغل هستید، یا به دنبال یک کالج یا پوهنتون یا برای تحصیلات تکمیلی، اگر شما یک ارزیابی از تحصیلات خارجی خود را دریافت کرده باشید، هم برای شما، کارفرما وهم برای سازمان برگزار کننده آموزش راحت تر خواهد شد.

  اگر نمبرها به لسان سویدنی، انگلیسی، فرانسوی، هسپانویی، المانی و یا لسان یکی ازکشورهای اسکاندیناوی نیست باید آن نمبرها ترجمه شوند.

 • هیچ اسناد

  اگر مدارکی در مورد تمام یا بخشی از تحصیلات بالاترازلیسه خود ندارید، با این وجود میتوانید به شورای پوهنتون ها وتحصیات عالی تقاضا کنید. پس ازآن شما احتمالا می توانید یک شرحی از تحصیلات خود را به جای یک نظریه در مورد تحصیلات خود دریافت کنید.

  ازاین توصیف میتوانید بعنوان مبنایی برای تقاضای کار و یا ادامه تحصیلات استفاده کنید.

 • اسنادیکه باید ترجمه شوند

  اگر دیپلوم ها و شهادت نامه های شما به لسان های سویدنی، کدام یک از لسان های اروپای شمالی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، یا هسپانوی نباشند، باید آنها ترجمه شوند.

  این میتواند مثلا برای این باشد که کارفرما باید بفهمد که آیا اسناد شما برای کاریکه درخواستی آنرا نموده اید، مناسب میباشند یا خیر.

  اگر شما در اداره کاریابی ثبت نام شده اید، میتوانید برای ترجمه اسناد کمک بدست بیاورید. اگر شما در اداره کاریابی ثبت نام نشده اید، در این صورت باید شما خودتان به یک ترجمان دارای جواز تایید شده مراجعه نمایید.

شما در کدام رشته تحصیل نموده اید؟

انتخاب مقامیکه باید تحصیل شما را ارزیابی نماید، ارتباط به رشته ی تحصیل شما دارد و اینکه آیا تحصیل مذکور به اتمام رسیده است یا خیر.