حرفه ها در بخش صحت و پرستاری

آخرین به روز رسانی 25/9-2023

اگرشما تحصیلاتی در وظیفه های مراقبت های صحی دارید دراینجا میتوانید درمورد قوانین موجود مربوطه بیشتربخوانید.

حرفه‌ی خدمات صحی وخدمات پزشکی درمانی‏ ازجمله ی حرفه های تنظیم شده میباشند. این به این معنی است که یک داکتر، پرستار یا داکتر دندان با دیپلوم خارجی باید جواز کارسویدنی را برای کاربدست آورد. اداره‌ی کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی مقامی است که جواز کار را صادرمینماید.

ارزیابی تحصیلات خارجی

اروپا کسانی که در خارج از اتحادیه اروپا و شورای همکاری اقتصادی اتحادیه (EES) تعلیم دیده اند و می خواهند در بخش نظام مراقبت های صحی در سویدن کار کنند، نیاز به کارت شناسایی حرفه های خاص دارند. ارزیابی توسط دفتر ملی صحت و رفاه (Socialstyrelsen) برای همه ۲۱ حرفه کنترل شده دربخش مراقبت های صحی انجام میشود. برای دریافت مجوز شناسایی خود، دفتر ملی صحت و رفاه به عنوان اولین قدم باید تحصیلات شما در خارج از کشور را ارزیابی کند. بررسی انجام میشود که آیا تحصیلات شما با سطح، مدت زمان و محتوای همان تحصیلات سویدن قابل مقایسه است یا نه. گام بعدی شما انجام یک آزمون دانش برای نشان دادن معلومات خود در حرفه است. اگر شما تأیید شدید، باید در کورس مقررات سویدنی شرکت کنید که درآن شما در مورد قوانین و مقررات مربوط به سیستم صحی سویدن خواهید آموخت. شما همچنین باید کورس پراتیکی داشته باشید که درآن به شما فرصتی داده می شود تا دانش خود و شایستگی خود را برای این حرفه نشان دهید. شما همچنین باید سویدنی را یاد بگیرید. اطلاعات بیشتر در وب سایت دفتر ملی صحت و رفاه (Socialstyrelsen) یافت می شود.

تحصیلات تکمیلی

برای شما که دارای تحصیلات اکادمیک از یک کشور دیگر استید تحصیلات تکمیلی موجود می باشد. تحصیلات تکمیلی به شما حق کمک هزینه تحصیلی 1 تا 2 ساله را را می دهد و این برای شما های است که دوکتور، دوکتور دندان، نرس و یا داواساز استید، می باشد. ​