ملحق شدن دوباره به فامیل

آخرین به روز رسانی 19ـ 8ـ 2019

در اینجا می توانید درباره نحوه درخواست فامیل خود برای الحاق به شما در سویدن با شما بیشتربخوانید.

ملحق شدن دوباره به فامیل چیست؟

ملحق شدن مجدد به فامیل به این معنی است که یک فامیل پراکنده شده ازهم می تواند با شخصی که اجازه اقامت دائم یا اجازه اقامت سه ساله با موقعیت پناهندگی دارد، تقاضا برای بودوباش با هم در سویدن بدهد.

چه کسی حق الحاق مجدد به فامیل را دارد؟

فامیل نزدیک شما (زن، شوهر، همخانه، شریک زندگانی، و اطفال زیر ۱۸ سال) حق دارند پیش شما کوچ کشی کنند. شما باید بیش از ۲۱ سال داشته باشید و قبل از فرار ازدواج کرده یا با هم زندگی کرده باشید.

فامیل شما امکان تقاضای اجازه اقامت برای کوچ کشی به پیش شما در سویدن را دارد درصورتیکه شما:

  • اجازه اقامت دائم دریافت کرده باشید،
  • شما اقامهٔ موقتی را به مثابه پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر گرفته باشید و شما دارای امکانات مساعد برای کسب اقامهٔ دائمی دانسته شده باشید.

کدام قوانین اعمال می شود؟

برای اینکه فامیل تان را به اینجا بیاورید، ممکن است لازم باشد نشان دهید که می توانید ازعهده معاش آنها برآئید (شرط امرار معاش). شما همچنین به یک منزلی نیاز دارید که برای تمام فامیل مناسب باشد.

برای درخواست الحاق مجدد به فامیل چگونه باید انجام دهید؟

فامیل شما این درخواست را از کشوری که آنها در آن بودوباش می کنند تقاضا می کنند. آنها می توانند درسفارت سویدن یا دروب سایت اداره مهاجرت درخواست کنند.

وقتی خانواده تان برای الحاق به فامیل تقاضا می کنند، باید نشان دهند که چه کسی هستند. آنها باید یک گذرنامه معتبر یا سند هویت معادل آن را نشان دهند.