لایسنس رانندگی (دریوری) در سویدن

آخرین به روز رسانی 3ـ 7ـ 2019

برای درایوموتردرسویدن باید ۱۸ سالتان شده باشد ولایسنس درایوداشته باشید.

اگریک لایسنس درایومعتبرازکشوردیگری دارید، درطول مدتی که متقاضی پناهنده گی هستید میتوانید موتردرایو کنید. درسویدن مقررات سویدن معتبر است. یک مثال اینکه شما باید ۱۸ ساله باشید که اجازه درایو موتردرسویدن داشته باشید.

لایسنس درایو خارجی

اگرمجوز درایو خارجی دارید، شما مجاز به درایو درسویدن خواهید بود. شما باید هنگام درایو آن راهمراه خود داشته باشید. مجوز باید یک عکس از شما داشته باشد. اگرعکسی ندارید، باید یک شناسه هویتی معتبر با خودتان داشته باشید. اگرلایسنس درایو شما به زبان انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی نیست، پلیس ممکن است ازشما بخواهد که ترجمه لایسنس درایو خود را با خودتان داشته باشید. ترجمه باید تایید شده باشد.

اگرلایسنس درایو از یکی از کشورهای اتحادیه همکاری اقتصادی اروپا (EES)* این لایسنس تا زمانیکه درکشور صادرکننده معتبر است اعتبار دارد. شما همچنین نباید آن را به لایسنس سویدنی تبدیل کرده باشید. حتی اگر درثبت نفوس سویدن راجستر شده باشید لایسنس درایوشما معتبراست.

آیا لایسنس شما درخارج ازیکی ازکشورهای اتحادیه اقتصادی اروپا (EES) صادرشده است؟ بنابراین لایسنس شما درسویدن اعتباردارد اگر چنانچه هنوزدرکشورصادرکننده معتبرباشد، وشما آن را به لایسنس سویدنی تبدیل نکرده باشید. اگربیش ازیک سال درسویدن راجستر باشید لایسنس شما دیگراعتبار ندارد.

کشورهای اتحادیه اقتصادی اروپا(EES)*عبارتند از: بلژیک، بلغارستان، قبرس، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، یونان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، کرواسی، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، بریتانیا، جمهوری چک، آلمان، مجارستان و اتریش.

تقاضای لایسنس درایوسویدنی

 دروب سایت آمریت ترانسپورت سویدن میتوانید معلومات بیشتری درمورد تبدیل لایسنس درایو به لایسنس سویدنی، گرفتن لایسنس درایو سویدنی و چیزهای بیشتری بخوانید.

گرفتن لایسنس درایو درسویدن

برای گرفتن لایسنس درایو سویدنی شما باید بطور دائم درسویدن بودوباش کنید. برای گرفتن لایسنسس شما باید مجوز معتبری داشباشید که بتوانید تمرین درایو کرده و بعد ازآن امتحان درایو بدهید. این مجوز را درآمریت ترانسپورت تقاضا میکند.

برای تمرین رانندگی و بدست آوردن لایسنس رانندگی باید پول بپردازید. شما هزینه آن را خودتان پرداخت می کنید یا ممکن است بعضی افراد برای قرض درخواست دهند. اگر ۱۸ تا ۴۷ سال سن دارید و شرایط لازم را داشته باشید، می توانید برای لایسنس رانندگی از ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی (CSN) درخواست قرض دهید.