دربارهٔ ویروس کرونا

آخرین به روز رسانی 1ـ 10ـ 2021

ویروس کرونا در سویدن و جهان در حال گسترش است و باعث بیماری COVID-19 می شود. این وظیفۀ همه است تا از انتشار این ویروس جلوگیری نمایند. در فضا باز و فضا بسته، فاصله با دیگران را حفظ کنید. برای جلوگیری از شیوع ویروس خود را واکسین کنید. وکسین شدن رایگان است.

دراین صفحات اطلاعات بیشتری در مورد ویروس کرونا، کووید ـ ۱۹ و وکسین ها خواهید یافت. در اینجاهمچنانمی توانید سؤالات و پاسخ های جمع آوری شده درباره اینکه ویروس کرونا چگونه می تواند بر سلامتی و وضعیت زندگی شما تأثیر بگذارد را پیدا کنید. همجنان در این صحفات فلم های را در مورد چگونگی اجرا آزمایش ها و تطبیق واکسین و لینک ها به ادارات و موسسات مختلف را همراه با معلومات بیشتر، یافته می توانید.

نمبرتلفون های مهم

  • خط تلفون سراسری درباره ویروس جدید کرونا به چندین زبان: 00 680 123 ـ 08
  • برای پرسان های عمومی درمورد کوید ـ ۱۹ با نمبرتلفون ۱۱۳۱۳ تماس بگیرید.
  • اگر قادر به مراقبت از خود در خانه نیستید، برای مشاوره صحی با شماره ۱۱۷۷ تماس بگیرید.
  • درشرایط خطر جانی با نمبر ۱۱۲ تماس بگیرید.

معلومات بیشتردرمورد ویروس کرونا و کوید ـ ۱۹: