کووید ـ ۱۹ چگونه بر وضعیت زندگانی من تأثیر میگذارد؟

آخرین به روز رسانی 12ـ 2ـ 2021

دولت تصمیمات لازم را برای تسهیل کار محدود کردن شیوع ویروس کرونای جدید اتخاذ می کند. آنها با همکاری مقامات ذیربط برای خنثی کردن اثرات گسترش سرایت آن در جامعه تلاش می کنند.

دراینجا می توانید ازجانب مقامات در مورد اینکه وضعیت زندگانی شما چگونه تحت تأثیر کوویدـ ۱۹ قرارمیگیرد معلومات کلی ای را پیدا کنید.

اکنون ممکن است مقررات جدیدی برای گزارش دهی و تماس با آمریت ها وجود داشته باشد. آخرین اطلاعات مربوط به شیوع بیماری کووید ـ۱۹ و چگونگی تأثیرآن بروضعیت زندگانی خود به را روز کنید.