پیر شدن در سویدن

آخرین به روز رسانی 19ـ 12ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است فصل هشتم را دانلود کنید

این فصل مدرباره متقاعدین و مراقبت از سالمندان معلوماتی میدهد.