داشتن فامیل و زندگی با فرزند در سویدن

آخرین به روز رسانی 19ـ 12ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است دانلود فصل ۵

درینجا قانون ازدواج و زندگی مشترک در سویدن بیان می گردد. همچنان در مورد زمان حاملگی و زایمان و بیمه والدین می توان درینجا خواند.

همچنان حقوق اطفال, و چگونگی کارکرد مکتب, کودکستان, مکان اوقات فراغت, و بخش های مهم قوانین مختلف که دانستن آنها می تواند برای تان حائز اهمیت باشد, در این فصل گنجانیده شده است.