امرار معاش و پیشرفت در سویدن

آخرین به روز رسانی 19ـ 12ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است دانلود​ فصل ۳ ​​

این فصل بیانگر شرایط برای دانشجویان و امکانات تحصیلی در سویدن بوده و همچنان در مورد تائید (سنجش اعتبار) اسناد تحصیلی خارجی اشاره ای دارد.

درباره بازار کار, مدل بازار کار در سویدن, و چگونگی جستجوی کار بیشتر می توان خواند. همچنان می توان در مورد براه اندختن و پیشبرد شرکت و کسب و کار خصوصی و چگونگی مالیات و اظهار نامه مالیاتی چیز های را آموخت. در یک بخش اطلاعات در مورد بیمه اجتماعی و بیمه های بیکاری گنجانیده شده است و در بخش دیگر می توان در مورد اوقات فراغت, و دنیای فرهنگ و انجمن خواند.