ادغام در جامعۀ سویدن

آخرین به روز رسانی 25ـ 1ـ 2019

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

ادغام در جامعه به معنی احساس تعلق با جامعه است. بدین معنی که هر شخص باید خود را جزء از جامعۀ سویدن احساس کند. مفهوم ادغام این است که گروپ های اجتماعی مختلف باهم تقاطع و تبادل داشته باشند. پیوستن افراد مختلف به جامعه و ارتباط میان آنان همگی نشان از وابستگی اقشار جامعه به یکدیگر است.

در سویدن خط مشی پالیسی ادغام در جامعه را دولت وضع میکند. دولت سویدن از همه میخواهد تا بدون در نظر داشت محل تولد و سابقۀ نژادی در اجتماع مشارکت داشته باشند. لذا دولت، مهاجرین تازه وارد را در جریان اولین پنج سال سکونت شان در سویدن فوق العاده کمک میکند. هدف از این کمک ها این است تا آنانیکه جدیداً در سویدن بسر میبرند برای داشتن یک زندگی مستقل آغاز و دورنمای خوبی داشته باشند.

استقرار شمای که تازه وارد اید

در سوئد حقوق ویژه ای برای شما که ۲۰ سال تمام دارید (اما هنوز ۶۵ ساله نشده اید) و تازه به سویدن آمده اید و اجازه اقامت به عنوان پناهنده، پناهنده سهمیه ای، نیازمند محافظت و یا خویشاوند یکی از پناهنـدگان برخوردارید، دراینصورت میتوانید دربرنامه استقراری ثبت شده و معاش استقراری دریافت کنید. یک شخص تازه وارد، یک پناهنده یا مهاجر است که جدیدا به سویدن آمده ‌است.

ادارۀ خدمات کاریابی عامه میتواند شما را در راه رسیدن به کار کمک کند. عکس از: یونر

برنامه استقرار

اداره کاریابی یکی از نهادهایی ست که به پناهندگان و مهاجران تازه وارد برای ورود به جامعه کمک می کند. اگر به گروهی تعلق دارید که از حـق دریافت برنامه استقرار برخوردار است، می توانید با یک کارمند کاریابی در اداره کاریابی درمورد شرایط مورد نیاز برای یافتن کار، گفتگو کنید. شما پلان استقرار دریافت میکنید که شامل فعالیت های مختلف بوده و ازشما درمسیر پیداکردن کار حمایت و پشتیبانی میکند. محتـوای این برنامـه بستـگی به نیازهـای شما دارد اما باید حداقل آمـوزش زبان سویدنی برای مهاجـران (SFI)، اقدامات آمـاده سـازی برای کار (برای مثال کارآموزی، و تصدیق مدارک تحصیلی و سوابق کاری) و آموزش معلومات اجتمـاعی جهت دادن اطـلاعات اولیه در مـورد سویدن به شما را دربر داشته باشد. نقطه شروع این است که فعالیت های پلان شما به طور تمام وقت یعنی ۴۰ ساعت در هفته شما را به فعالیت مشغول میکند. مدت زمان شما دربرنامه استقرار بطور معمول ۲۴ ماه میباشد. اگر در رخصتی نگهداری از فرزند به سر می برید میتوانید مدت زمانی را که از دست داده اید تا حداکثر ۱۲ ماه جبران کنید.

هدف از برنامه استقراراین است که شما هرچه سریعتر زبان سویدنی یاد گرفته و بتوانید کاری پیدا کنید که با آن معاش خود را تهیه کنید.

کمک مالی استقرار

حق الزحمۀ استقرار پولی است که شما درصورت پی گرفتن پلان دربرنامه استقرار خود دریافت می کنید. حق الزحمۀ استقرار برای همه یکسان است، بدون توجه به این که در کجا زندگی می کنید. برای دریافت حق الزحمۀ استقرار کامل، باید فعالیت های دربرنامه خود را به صورت تمام وقت اجرا کنید.اگر شما که در برنامه استقرار شرکت کرده و حق الزحمه دریافت میکنید وهمزمان مشغول به کاری هستید، حق الزحمه استقرار شما به همان اندازه ای که کار میکنید کم میشود. کسی که می تـوانـد از طـرح استقـرار پولـی دریافت کند می تواند در شرایط خاص مبلغی را بابت کمک هزینه محل سکونت خود بگیرد. مثلا اگر بچه دارید مبلغ کمک هزینه ی نقدی و کمک هزینه ی مسکن دریافت می کنید. دراینصورت صندوق بیمه همگانی در این خصوص تصمیم لازم را می گیرد.

ترک کشور خود و نقل مکان به کشور جدید

ترک کشور خود و آمدن به کشور جدید ممکن مشکلات و چالش های را دربر داشته باشد. شما ممکن است واقعات دلخراشی را تجربه کرده باشید. خانه، پول، دوستان نزدیک و خویشاوندان خود را در کشور خود از دست داده باشید. یادگیری زبان، نظام و فرهنگ جدید مشکل است. اینکه نقل مکان باعث بحران فردی میگردد یک امر عادی است. برخی از افراد که اجازۀ اقامت دریافت میکنند ممکن احساس خوبی نداشته باشند.

اگر شما مریض هستید کمک های صحی مسلکی موجود است. برای معلومات بیشتر با مرکز صحی تماس بگیرید. اگر دارای پلان استقرار هستید برای معلومات بیشتر دربارۀ منابع کمک گیری میتوانید با افسر استقرار خود در ادارۀ خدمات کاریابی عامه صحبت کنید.