رسم و رواج و جشن ها در سویدن

آخرین به روز رسانی 11ـ 11ـ 2021

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

رسـم و رواج به مواردی گفته میشـود که مردم معمـولاً آنرا انجام میدهند و مرتباً تکرار میشـونـد. جشن یک رویداد خـاص و مهم است اکثر اوقـات تجلیـل میگردد مثـلاً جشن عید پاک مسیحیان. بسیـاری از رسم و رواج ها و جشن های که در سویـدن تجلیل میشوند دینی هستند. بعضی از رسم و رواج ها سابقۀ مسیحـی دارند. بعضی از آنها از زمان که مردم در سـویـدن خدایان متعددی را می پرستیدند باقی مانده است. امروزه، عنعنات دینی و جشن ها در اصل رخصتی هایی هستند که فامیـل ها و دوستـان با یکدیگر دید و بازدید میکنند.

بعضی رسم و رواج های مهم

جنوری

روز اول سال نو در۱ جنوری رخصتی است. به این معنی که اکثر مردم به وظیفه نمیروند. شب قبل از آنرا شب سال نو میگویند که بسیاری از مردم سویدن در آن شب آغاز سال نو را تجلیل میکنند.

فبروری

در ماه فبروری مکاتب رخصتی های فبروری یا رخصتی های ورزشـی دارند. در این زمان اطفال برای یک هفته از مکتب رخصت هستند. در فبروری یا مارچ تعداد زیادی مردم در سویدن یکنوع نان کریم دار موسوم به سیملور «semlor» میخورند. سیملور از نان گرد، کریم بادام و قیماق ساختـه شده است. این رسم از زمـان که مردم در سـویـدن روزه میگرفتند مانـده است. قبـل از شـروع مـاه روزه مردم غذا های چـرب میخـوردند. شخصیـکه روزه میگیرد مثلاً به دلیل دینی، طی یک مدت معین هیچ غذای نمیخورد.

در جریان عید پاک، بسیاری از مردم شاخه های عید پاک تهیه میکنند عکس: Colourbox

مارچ و اپریل

عید پاک در مـاه هـای مـارچ و اپریل تجـلیـل میـگردد. عید پاک مهمترین رخصتی مسیحی است که به یادبود از مرگ و احیای دوبارۀ حضرت مسیح تجلیل میگردد. امروزه، عید پاک رخصتی است که اکثر مردم سـویـدن آنرا با دوستان و فامیل خود تجلیل میکنند. در دوران قدیم رواج بود که مردم قـبل از عید پاک برای ۴۰ روز روزه میگـرفتنـد. وقتی عید پاک فرا میرسیـد مـردم بخاطر اینکه ماه روزه پایـان یافتـه آنرا تجلیـل میکردند. در آن زمان رواج بود که مردم بطور مثال تخم مرغ بخورند که به همین علت سویدنی ها هنوز هم در جریان عید پاک زیاد تخم مرغ میخورند. اطفال در جریان عید پاک برای یک هفته از مکتب رخصت هستند. به آن رخصتی عید پاک میگویند. قبل از عید پاک بسیاری از اطفال لباس های جالب و غیرعادی می پوشند. دروازه های خانۀ مردم را می کوبند و به آنها عید پاک را تبریک میگویند. و مردم نیز به آنان شیرینی می دهند.

در جریان عید پاک، تعداد زیادی سویدنی ها جوجـه مرغ های زرد، تخـم و شاخه های زینتـی برای عید پاک آمده میکنند. شاخـه ها اکثراً از درخت توس گرفتن میشوند. به این شاخه ها پر های رنگارنگ وصل میکنند. شب والبوری به تاریخ ۳۰ اپریل برای خوش آمدید گفتن به بهار تجلیل میشود. مـردم در گرداگرد آتش های بزرگ جمـع میشـونـد و راجـع به بهـار ترانـه می سرایند.

نوروز

نوروز تجلیـل سـال نـو در میـان ایرانی هـا، کـرد ها و افغــان هـا است. در سویدن نوروز را سـال نو ایرانـی ها و کـرد ها میگویند. با تجلیـل نوروز به بهار خـوش آمدید میگویـند. این جشن معمـولاً در اعتـدال بهـاری در ۲۰، ۲۱ یا ۲۲ مارچ تجلیل میگردد. اعتدال بهـاری زمـانی بوقـوع می پیوندد که طول روز و شب باهم برابر میگردد. و این معمولاً در اواخر ماه مارچ واقع میشود. نوروز به مدت ۱۳ روز با جشن ها، غذا و تفریـح تجلیـل میگردد. آتش های کوچک روشن میکنند و مردم از بالای آن خیز میزنند.

آتش والبوری که به آن آتش بهار نیز گفته میشود. عکس: Colourbox​

می

روز می، در اول می، روز جشن کارمندان است. از قرن نزدهـم به اینطرف این روز در بسیاری از کشور ها تجلیل میگردد. روز اول می رخصتی است و اکثر مردم از کار و مکاتب رخصت هستند. بسیاری از مردم برای حقوق کارگران تظاهرات میکنند.

روز عـروج حضـرت عیسـی ۴۰ روز بعـد از عید پاک تجلیـل میـگردد. این روز بخاطر یادبود از عـروج حضـرت عیسی بعد از مرگ به بهشت تجلیـل میگردد. روز عروج مسیح رخصتی است. بسیاری از مردم رخصت هستند و دکان ها بسته میباشند. ده روز بعد از روز عروج حضـرت مسیح عید نزول روح القدوس فرا میرسد که یک عید مسیحی است.

جشن نیمه تابستان در نس (Nääs). عکس: بیانکا رسنر (Bianca Rösner)

جون

۶ جون روز ملی سویدن است و این روز رخصتی است. بعضی از مردم در روز ملی لباس های سنتی میپوشـند. این لبـاس ها نظر به محـل بود و باش افراد متفاوت میباشد.

رخصتـی های تابستـانـی اطفـال در اوایل مـاه جـون آغـاز میگردد. قبـل از اینکه رخصتـی هـای تابستـانـی شـروع شود مراسـم اختتـامیـه در مـکاتب برگزار میگردد. این مراسم تجلیلی از ختم سال درسی و آغاز رخصـتی های تابستانی میباشد. والدین با اطفـال خـردسـال خـود در این مراسـم شرکت میکنند.

جشن نیمـه تابستـان جشن مشهور است. این جشن همیشه در جمعۀ که در میان ۱۹ جـون و ۲۵ جـولای واقع میشـود تجلیـل میگردد. جشن نیمـه تابستان در زمان های قدیم قبل از اینکه سویدنی ها مسیحی شوند تجلیل میگردید. مردم معمولاً در شب نیمه تابستان گرداگرد چوبی نیمه تابستان می رقصند. این چـوب با بـرگ ها و تاج هـای گل تزیین میـگردد. همچنـان بسیـاری از مردم تاج های گل بسر میکنند. در نیمه تابستان، مردم معمـولاً شاه ماهی، ماهی سالمون، کچالو های تازه و توت زمینی میخورند.

جولای و اگست

در سـویـدن تعـداد زیادی از مردم در مـاه جـولای و اگست رخصت هستند. مکاتب در حـوالی ۲۰ اگست دوباره آغاز میشوند. در اواخـر اگست بسیـاری از مردم در محافل خرچنگ خوری شرکت میکنند. مردم در محافـل خرچنگ خوری خرچنگ های جـوش داده میل نمـوده و گیـلاس های کوچـک شراب را یکجا با غذا می نوشند. به این گیـلاس ها در سویـدنـی اسشنپس "schnapps" یا نوب "nubbe" یا سنپس "snaps" میگویند. همزمـان آهنگ هایی خـوانـده میشوند که به آن اسنپسویسور "snapsvisor" میگویند.

سپتمبر و اکتوبر

در آخر اکتوبر و یا شروع نومبر، مـکاتب بسته میشوند و اطفـال برای یک هفته رخصت می باشند. به این رخصتی خزانـی به زبان سـویـدنی هوست لو (höstlov) میگویند. جشن هالووین در آخر ماه اکتوبر تجلیـل میگردد. اطفـال معمـولاً لباس هـای ماسـک دار میپـوشنـد و در خـانـه ها را میزنند و از مردم شیرینی می طلبند. بسیاری از مردم کدو میخرند و در آن شمـع میگذارند. هالووین رسمی نسبتاً جدید در سویدن است.

این سنت از کشـور آیرلند آغـاز شده و توسط مهاجرین آیرلندی به امریکا منتقل گردید و در آنجا گسترش پبداکرده است.

روز آمرزش (Jom Kippu)

در ماه سپتمبر یا اکتوبر، یـوم کیپور (Jom Kippur)که جشـن مهمـی در یهودیت است، واقـع میشـود. این رخصتی را با روزه گرفـتن، دعـا کردن و جمـع شـدن برای عبادت و بخشش خـواهـی جشـن می گیرند. یوم کیپـور (روز آشتی) ده روز پس از روز سـال نو یهودیان (Rosh Hashana) واقع میشود.

نومبر

روز تمام قدسین در روز شنبه بین ۳۱ اکتوبر و ۶ نومبر تجلیل میشود. این یک جشن مسیحی بوده که برای یادبود اموات اختصـاص داده شده است. بسیـاری از مردم سـویـدن در این روز از قبرهای خویشـان و دوستان خود دیدن میکنند و شمع روشن میکنند.

روز لوسیا در ۱۳ دسمبر. عکس: Colourbox

دسمبر

دسمـبر مـاه کریسمس است. کریسمس یک جشـن مسیحــی است که به یادبود از تولد حضرت عیسی تجلیل میگردد.

روز لوسیا در ۱۳ دسمبر تجلیل میگردد. در سویدن روز لوسیا به مناسبت بازگشت نور بعـد از زمستـان تجلیـل میـگردد. اطفـال مکتب و کودکستان لباس های سفیـد دراز میپوشند و آهنـگ های مخصـوص راجـع به لوسیـا و کریسمس می سرایند.

مـکاتب چنـد روز قبل از شب کریسمس رخصت میشوند. این زمـان آغاز رخصتی کریسمس است و اطفـال الی آغاز ماه جنـوری از مکتب رخصت هستنـد. ۲۴ دسمبــر شب کریسمس است. برای اکـثر مــردم، کریسمــس جشنـی است که مردم به وظیفـه نمی رونـد و این جشـن را با فامیل خود تجلـیل میکنند. مـردم غـذای مخصـوص کریسمس مثل شاه ماهی اطلسی، ماهی سالمـون آتشـی، کچالـو، گوشت خـوک، کوفتـه، ساسیـج های خـورد و شـیربـرنـج میخـورنـد. همچنـان مـردم به همـدیـگر تحفـه (تحفـه هـای کریسمس) میدهنـد. بسیـاری از فـامیـل ها درخـت کریسمس دارنـد. روی درخـت کریسمس چـراغ، تـوپـک هـا و اشیـای درخشــان آویـزان میـکنند. تحفۀ های کریسمس معمولاً در زیر درخت کریسمس گذاشته میشوند.

۶ جنوری جشن ظهور عیسی رخصتی است. کریسمس در ۱۳ جنوری پایان میابد که در آن زمان تمـام تزیینات و درخت های کریسمس جمع میشوند و ناجو کریسمس را نیز به دور می اندازند.

بابانوئل ها و خانه های چاکلیتی بخشی از جشن کریسمس است. عکس: Colourbox

رمضان

رمضان مـاه روزۀ مسلمـانـان اسـت کـه به مـدت یـک مــاه دوام میـکنـد. مسلمـانـان بالـغ که روزه میگیرند از طلـوع آفتـاب الی غـروب نمیتـواننـد بخورند، بنوشند، سیـگرت بکشنـد یا رابطـه جنسـی برقرار کننـد. در ختـم رمضان جشن بزرگ عید الفطر تجلیل میگردد. زنـان حاملـه و مـادران شیر ده لازم نیست روزه بگیرند. همچنان آنانیکه کهن سـال یا مریـض هستنـد گرفتن روزه الزاـمی نیست. رمضان در نهمـین ماه تقـویـم اسـلامـی واقـع میشود. رمضان در زمان های متفاوت سال واقع میشود زیرا اسـلام از سـال قمری پیروی میکند.