توجه به صحت در سویدن

آخرین به روز رسانی 19ـ 12ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است فصل هفتم را دانلود کنید

درین فصل نحوه کارکرد امور صحی, مریضی و طبابت دندان بیان می گردد. در مورد چگونگی مواظبت از خود طور مثال از طریق ورزش و استفاده از غذای مفید.