تمدید اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی 8/12-2022

زمانی که اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما منقضی می شود، می توانید تقاضای تمدید آن را درخواست کنید. اگرهنوز هم نیاز به حفاظت دارید، اجازه اقامت تمدید میشود. در بعضی موارد اگر دلایل دیگری هم برای اقامت در سویدن داشته باشید، می توانید اجازه اقامت خود را دریافت کنید.

به اینصورت شما تقاضای تمدید اجازه اقامت می کنید

قبل ازاینکه اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما خاتمه یابد، باید برای تمدید آن درخواست کنید. زودترین وقتی که میتوانید تقاضای تمدید کنید دو ماه قبل از پایان اجازه اقامت می باشد.

درصفحه انترنتی اداره مهاجرت تقاضا کنید

در ویب سایت ادارهٔ مهاجرت خدمات الکترونیک برای درخواست تمدید اجازه اقامت وجود دارد. این خدمات به زبان های سویدنی و انگلیسی در دسترس است. شما باید با کارت شناسایی الکترونیک وارد شوید.

اگربموقع تقاضای تمدید اجازه نکنید

اگرقبل از اینکه اعتباراجازه اقامت شما تمام شود درخواست تمدید نداده باشید، درطول مدتی که درانتظارجواب هستید اجازه کارکردن ندارید. احتمال دارد حتی بعضی ازمزایا را هم از قبیل حق الزحمه استقرار، کمک هزینه تحصیلی و یا حق مراقبت از طفل را دست دهید.

اگردرسطح لیسه تحصیل میکنید

به منظور حفظ اجازه اقامت برای تحصیلات در سطح لیسه باید به طور مرتب نشان دهید که شما در تحصیلات خود فعالانه شرکت میکنید. موقع گزارش این امر اداره مهاجرت با شما تماس خوهد گرفت.

هنگامی که تحصیلات درسطح لیسه خود را به پایان رساندید، درصورتیکه درآمد به اندازه کافی داشته باشید که بتوانید ازعهده معاش خود برآیید می توانید برای اجازه اقامت دائمی تقاضا دهید.

تقاضای اقامت دائم

برای گرفتن اجازهٔ اقامت دائم، شما لازم است که:

  • دارای شرایط لازم برای تمدید اجازه اقامت باشید،
  • حداقل سه سال اجازهٔ اقامت داشته اید،
  • خودتان بتوانید امرارمعاش کنید،
  • زندگی منظمی داشته باشید.