تمدید اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی 24ـ 3ـ 2020

زمانی که اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما منقضی می شود، می توانید تقاضای تمدید آن را درخواست کنید. اگرهنوز هم نیاز به حفاظت دارید، اجازه اقامت تمدید میشود. در بعضی موارد اگر دلایل دیگری هم برای اقامت در سویدن داشته باشید، می توانید اجازه اقامت خود را دریافت کنید.

به اینصورت شما تقاضای تمدید اجازه اقامت می کنید

قبل ازاینکه اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما خاتمه یابد، باید برای تمدید آن درخواست کنید. زودترین وقتی که میتوانید تقاضای تمدید کنید دو ماه قبل از پایان اجازه اقامت می باشد.

درصفحه انترنتی اداره مهاجرت تقاضا کنید

شما باید برای درخواست تمدید اجازه اقامت درصفحه انترنتی اداره مهاجرت تقاضا کنید. برای اینکه بتوانید درصفحه انترنتی اداره مهاجرت تقاضا کنید نیاز به رمز شخصی دارید. دوماه قبل از اینکه اجازه اقامت شما تمام شود توسط نامه ای ازطرف اداره مهاجرت این رمز را دریافت میکنید.

اگربموقع تقاضای تمدید اجازه نکنید.

اگرقبل از اینکه اعتباراجازه اقامت شما تمام شود درخواست تمدید نداده باشید، درطول مدتی که درانتظارجواب هستید اجازه کارکردن ندارید. احتمال دارد حتی بعضی ازمزایا را هم از قبیل حق الزحمه استقرار، کمک هزینه تحصیلی و یا حق مراقبت از طفل را دست دهید.

اگردرسطح لیسه تحصیل میکنید

اگر درسطح لیسه تحصیل میکنید و بین سنین ۱۷ تا ۲۴ ساله هستید، ممکن است در بعضی موارد برای خاتمه دادن به تحصیلاتتان اجازه اقامت طولانی تر برای مدت محدود دریافت کنید.

این امر به شما مربوط می شود که در لیسه، لیسه مخصوص معلولین ویا تحصیلات معادل آن، به عنوان مثال، مکتب لیسه عمومی یا مکتب کلانسالان شاروالی (Komvux) تحصیل می کنید.

مدت اجازه اقامت محدود بستگی به این دارد که چه مدتی از تحصیلات شما باقی مانده باشد.

به منظور حفظ اجازه اقامت برای تحصیلات در سطح لیسه باید به طور مرتب نشان دهید که شما در تحصیلات خود فعالانه شرکت میکنید. موقع گزارش این امر اداره مهاجرت با شما تماس خوهد گرفت.

هنگامی که تحصیلات درسطح لیسه خود را به پایان رساندید، درصورتیکه درآمد به اندازه کافی داشته باشید که بتوانید ازعهده معاش خود برآیید می توانید برای اجازه اقامت دائمی تقاضا دهید.

تقاضای اقامت دائم

اگراز طریق کارخودتان و یا شرکت خودتان معاش به اندازه کافی داشته باشید میتوانید اجازه اقامت دائم تقاضا کنید.

همچنین برای گرفتن اجازه اقامت دائم باید بتوانید سویدنی صحبت کنید و درباره جامعه سویدن نیز آگاهی داشته باشید.