نوجوان در سویدن

آخرین به روز رسانی 12/5-2023

دراین سایت ها معلوماتی درمورد مکتب ، صحت و فعالیتهای انجمنی پیدا خواهید کرد. همچنین می توانید درمورد حقوق مربوط به محدوده سنی مختلف ، مطالعه کنید.

همه جوانان حق تحصیل ، احساس خوب ، داشتن اوقات فراغت، کولتور و تأثیرگذاری را دارند.

جوانان سویدن اغلب مستقل هستند. درمکتب یاد خواهید گرفت که انتقادی فکرکنید. مکتب درسویدن رایگان است. جوانانی که از سن ۱۶ سالگی مشغول به تعلیم تمام وقت هستند ، حق دریافت مدد معاش تحصیلی و شاید مدد معاش مسکن را دارند. این بدان معنی است که شما شانس خوبی دارید برای اینکه خودتان مسیرزندگی خود را انتخاب کنید. بسیاری از افراد زود ازخانه کوچ کشی می کنند ، شاید برای تعلیم درولسوالی دیگری.

از شما انتظار می رود که مستقل باشید ، اما والدین ، قیم شما یا سرپرستان تسخیری شما تا سن ۱۸ سالگی مسئول شما هستند. به عنوان یک کلانسال جوان ، باید خودتان خیلی مدیریت کنید. شما امور مالی ، تحصیل یا کار خود را مدیریت خواهید کرد ، شستشو ، تمیز کردن ، پخت و پز و ارتباط با مقامات را انجام خواهید داد این کارها را در خانه تمرین کرده ویا درمحل زندگانی یا خانه خانوادگی تمرین می کنید. بعضی چیزها را شما در مکتب یاد می گیرید و بعضی چیزهای دیگر را خودتان باید پیدا کرده و یاد بگیرید.

محدودیت های سنی مهم در سویدن

برخی ازمحدودیت های سنی برای محافظت از طفلان و جوانان هستند ، منحیث مثال شما تا قبل از ۱۶ سالگی نباید تمرین درایو را شروع کنید.

محدودیت های سنی دیگری وجود دارند که به جوانان حق و حقوقی داده شود، منحیث مثال وقتی که ۱۸ سالشان شد اجازه دارند درانتخابات رای دهند.

اگروالدین شما می خواهند که شما نام فامیلی خود را تغییردهید، ابتدا شما باید آن را تأیید کنید.

اگر ۱۲ سال سن داشته باشید ، بدون رضایت شما نمیتوانند شما را به فرزند خواندگی دیگران دهند. حتی قبل از دوازده سالگی هم حق دارید که نظر خود را اظهار کنید.

 • دراین سن شما واجد شرایط مجازات میشوید به این معنی که شما برای ارتکاب جرم مجازات میشوید.
 • شما مجاز به درایو موتروسیکل بی دنده (moped) (کلاس ۱) هستید.
 • شما می توانید فیلم های ممنوعه طفلان را در سینما ببینید.
 • اگربایسکل یا موتور سیکل شما صندلی های مناسبی دارد ، ممکن است لازم باشد یک نفر را همراه خود سوار کنید . سن فرد باید از ۱۰ سال کمترباشد.
 • رابطه سکسی: قانون می گوید شما مجاز نیستید با هر کسی که زیر ۱۵ سال باشد رابطه سکسی برقرار کنید. این قانون درنظرنگرفته که دو رابطه سکسی با یکدیگرممنوع کند، بلکه برای جلوگیری ازاین است که یک فرد مسن ترازفرد جوان سوءاستفاده سکسی نکند.
 • وقتی صنف نهم را تمام می کنید ، تحصیل اجباری به پایان می رسد.
 • شما می توانید یک وظیفه نرمال و بدون ریسک داشته باشید، یعنی ۴۰ ساعت در هفته کار کنید. اما صاحب وظیفه برای شما که زیرسن هستید مسئولیت بیشتری نسبت به همکاران بالای سن شما دارد.
 • شما میتوانید شرکت شخصی راه بیندازید.
  شما میتوانید خودتان روی پولی که بدست می آورید تصمیم بگیرید.
 • می توانید برای موتورسیکل سبک و تراکتور لایسنس درایو بگیرید.
 • میتوانید تمرین درایو ماتر را شروع کنید.
 • شما میتوانید کوچ کشی را اعلام کرده و درخواست خود را امضا کنید.
 • والدین شما دیگرمدد معاش تحصیلی را دریافت نمیکنند. اگرچنانچه درس میخوانید خودتان مدد معاش تحصیلی را دریافت میکنید.

برطبق قانون ، تعهد نگهداری والدین ازشما به هنگام ۱۸ سالگی به پایان می رسد. این بدان معنی است که آنها دیگر مکلف نیستند از شما حمایت مالی کنند. اما اگر هنوز هم به مکتب می روید ، تعهد نگهداری والدین همچنان ادامه دارد. دراین صورت ، آنها تا زمانی که در لیسه شرکت می کنید و یا تا ۲۱ ساله می شوید ، ازشما حمایت مالی خواهند کرد.

 • شما یک فرد بالغ میشوید.
 • شما حق دارید ازدواج کنید.
 • حق رای دارید.
 • میتوانید خودتان سگرت بخرید.
 • شما میتوانید در رستوران الکول بخرید و از فروشگاه آبجو خرید کنید.
 • می توانید برای ماتر و موتور سیکل سنگین لایسنس درایو بگیرید

میتوانید نوشابه های الکولی ازشرکت دولتی (systembolaget) خریداری کنید.