اینترنت

آخرین به روز رسانی 10/3-2023

اینترنت را برای کارهای گوناگون استفاده میکنند.از طریق آن می توانید با دوستان و خویشاوندان خود در تماس بود، می توان کارهای بانکی خود را انجام داد و یا با ادارات تماس گرفت. شما میتوانید جواب به سئوالات کارخانگی مکتب را در آن بیابید، فلم تماشا کنید، به موسیقی گوش بدهید، بازی کنید و بسیاری چیزهای دیگر را انجام دهید.

چیز هایی است که موقع استفاده ازاینترنت باید به آن توجه مبذول داشته باشید. اینترنت بسیار عالی است و با آن کارهای جالبی میشود انجام داد. اگر حواسمان جمع نباشد دراینترنت میتوان مشکل ایجاد کرد و آدم های دیگر را ناراحت کرد.در زیرشما درمورد آنچه که هنگام استفاده از اینترنت باید در نظر بگیرید نکاتی را پیدا می کنید.

در استفاده از اینترنت هوشیار باشید! ده پیشنهاد دربارۀ چگونگی رفتار در اینترنت

قبل از نهادن نوشته ‌ویا عکسی و یا اظهار نظری در مورد امری در اینترنت، کاملاً فکر کنید و از احتیاط کاربگیرید. آنچه که شما در اینترنت ثبت میکنید به سرعت پخش میگردد وممکن است که "برای همیشه" خواهد ماند. چه کسی میتواند آنچه که شما روی اینترنت گذاشته اید، ببیند؟ معمولاً می‌توان با کمک از ابزارهای چند منظوره که در صفحۀ اینترنتی موجود است، انتخاب تمود که چه کسی میتواند چه چیزی را ببیند.

پیش ازنهادن چیزی در اینترنت بدین سان فکر کنید: آیا مایلم که همه ‌درصنف من این مورد را بدانند؟ آیا می‌خواهم که همه ‌در مکتب از این خبردار باشند؟ اگر پاسخ به این سئوالات منفی است، شما نباید آن را در اینترنت بگذارید.

هنگامیکه در مورد دیگران اظهار نظر می‌کنید و یا در اینترنت عکسی می‌گذارید، ممکن است که به سرعت پخش شود سوای اینکه شما هرگز چنین فکری کرده ایید. بیشتر اوقات چیزهایی که در حال عادی خوش آیند استند ممکن است که در اینترنت اشتباه و بطور غلط بر داشت شود.

آنچه که شما انجام میدهید، بر روی دیگران تأثیر میگذارد. آنچه که در زندگی روزمره ممنوع است در اینترنت نیز ممنوع میباشد، مثلاً خشونت یا توهین .

پیش از اظهار نظر در مورد کسی یا گذاشتن نظری یا چیزی در اینترنت چنین فکر کنید: آیا امکان میداشت که من این سخن را مستقیماً و رو در رو به آن شخص ابرازکنم؟

اگر شما برای نخستین بار با شخصی در اینترنت دوست میشوید، میباید هوشمندانه رفتار کنید. ممکن است او کسی باشد که سعی دارد که شما را گول بزند. از او بپرسید که سنش چقدر است و برای کنترل از او سئوال‌های هوشمندانۀ دیگری بکنید.

هرگز با کسی که قبلاً او را ملاقات نکرده‌اید، اورا حضوری و به تنهایی ملاقات نکنید و همراه خود کسی را که می‌شناسید، همراه خود به این ملاقات ببرید. برای ملاقات زمان و محل عامی را تعیین کنید که مردم بسیاری در اطراف شما باشند. دوستانتان و یا فرد بزرگسالی را از این ملاقات و محل آن مطلع کنید.

هرگز به ملاقات شخصی که ناشناس است، نروید.

واقعا چه مواردی را با دیگران میخواهید که در میان بگذارید؟ همیشه در مورد اینکه چرا اطلاعات خصوصی را در مورد خودتان با کی در میان بگذارید، فکر کنید. پیش از اینکه شمارۀ تولد وشناسایی‌، عکس یا اطلاعات حساس در مورد خودتان و دیگران را و خصوصاً اگر مایل نیستندکه دیگران از آنها باخبرشوند، کمی بیشتر بیاندیشید.

هرگز نام کاربری و پسورها رابه کسی ندهید.

سایت یا صفحۀ انترنتی را که به آن میروید، چه کسی ساخته است؟ چرا ساخته شده است؟ در پس هر سایت یا صفحۀ انترنتی یا هر اظهارنظری ، کسی با هدفی موجود است. آیا این هدف اطلاع رسانی، تبلیغات، پول در آوردن است یا اینکه واداشتن دیگران به موافقت و نظر مثبت در امری است؟

بسیاری از چیزهایی که در اینترنت میخوانید یا میبینید واقعیت ندارد. اطلاعات موچود ممکن است جانبدارانه یا غاط باشد. بسیار مهم است که وقتی چیزی در اینترنت میخوانید، در مورد مأخذ آن انتقادی فکرکنید. پیش از کپی کردن یا نقل قول از نوشته‌ای آن را به دقت و با نظری انتقادی مرور و کنترل نمایید.

هنگامی‌که چیزی را در اینترنت می خوانید چنین فکر کنید: کی این متن را نوشته است و چرا؟

همیشه، اگر از نوشتۀ کسی دیگر نقل قول ‌کرده یا از عکسی در اینترنت استفاده می‌کنید، منبع آن را اعلام کنید. توجه داشته باشید که از مقررات پیروی نمایید. در صورت اینکه تصور میکنید داشتن دانش در مورد استفادۀ آزاد و یا اینکه یک متن یا عکس به چه کسی تعلق دارد، مشکل است میتوانید در بارۀ آن از معلم تان و فرد بزرگسالی پرس وجو کنید.

تحقیق کنید که برای کنترل نوشته‌ها و عکس‌هایتان در مورد برنامه ای که استفاده کنید، چه نوع تنظیماتی میتواتید استفاده کنید. تحقیق کنید که شرایط استفاده از کاربرها در سایت ها و یا بازیها از چه قرار استند و آیا مقرراتی موجود است که شما باید آنها رعایت کنید. جهت دانش بیتشر در این مورد، اطلاعات موجود در سایت یا صفحۀ انترنتی را بخوانید و یا از کسی که وارد است، بپرسید.

اگر قصد دارید عکس‌هایی از خودتان را در اینترنت بگذارید، و در آن عکس‌ها افراد دیگری نیز استند، بجاست از پیش از آنان اجازه بگیرید. اگر عکسی به کسی دیگری بعلق دارد، میباید نخست از او اجازه بگیرید- چون آن شخص صاحب آن عکس است و همه نمی‌خواهند که عکس شان در اینترنت وجود داشتته باشد.

پیش ازگذاشتن عکس در اینترنت بدین سان فکر کنید: آیا میل استم که کسی دیگر عکسی را که من در آن میباشم در اینترنت بگذارد؟

اشخاصی سنشان زیر 18 سال اجازه ندارند همیشه خودشان از طریق اینترنت خرید کنند. یک شخص بزرگسال باید پرداخت‌های شمارا تایید کند، اما استثناهایی نیز وجود دارد.

گاهی ممکن است هزینه‌های وجود داشته باشد که پنهان میباشند. و این امر موجب این است که دانستن قیمت کالاها در سایت ها و بازی ها دشوار میباشد. پیش از خرید و یا فروش چیزی از طریق اینترنت ، از کسی که چگونگی خرید و فروش اینترنتی را میداند، بپرسید تا خطر فریب خوردن تان کمتر شود.

اگر شما احساس میکنید که این رابطۀ دوستی خوب نیست، میباید آن را بلافاصله قطع کنید. شما این حق را دارید که بگویید « نی» و از ادامۀ این رابطه خودداری کنید. این شما استید که تصمیم گرفته که چه چیزی برایتان مناسب است. در صورت تردید همیشه می‌توانید از کسی که مورد اعتماد شما باشد، سئوال کنید. اگر احساس و گمان بد و یا غیرمعمول میکنید از فردی بزرگسال در این مورد کمک بخواهید.

در برابر نفرتپراگنی و تهدید در اینرتنت محافظت کنید

در اینرتنت هامن قوانین جامعه قابل اجرا است. نفرت¬پراگنی و تهدید می¬تواند غیرقانونی باشد. این وظیفه پولیس و سارنوال است که تصمیم بگیرند آیا جرمی رخ داده است.