احساس خوب داشتن

آخرین به روز رسانی 13/2-2023

شما وهمه اطفال و جوانان حق دارید احساس خوبی داشته باشید. شما حق دارید درمنزل و مکتب احساس امنیت کنید. اگر مریض یا مجروح شوید، مراقبت دریافت خواهید کرد. اگر احساس بد روحی روانی دارید، به شما کمک و حمایت میکنند.

اگرشما مریض شوید ویا نیازبه دندانپزشک داشته باشید

درصورت نیازشما حق دارید ازمراقبت های صحی و دندانپزشکی استفاده کنید. ا نواع زیادی از مراقبتها درسویدن وجود دارند.

صحت روانی

صحت روان در مورد چگونگی احساس عاطفی ما میباشد. گاهی اوقات به خیلی چیز ها زیاد فکر میکنیم و نیاز به حمایت وپشتیبانی داریم. شما که به کشوری جدیدی آمده اید، ممکن است به مشکلی که با آن درگیر بوده اید فکر کنید. شما ممکن است نگران باشید که چه اتفاقی برای خانواده شما خواهد افتاد یا اینکه در آینده چه خواهد شد. گاهی اوقات شما ممکن است حال روحی بدی داشته باشید بدون اینکه علت آن را بدانید.

گاهی اوقات خودتان میتوانید کاری انجام دهید که حال روحی شما بهتر شود. مرکز پذیرش جوانانی به چندین لسان درانترنت ب نام (Youmo.se) هست. در آنجا راهنمایی و کمک میگیرید که چی کارهایی انجام دهید که احساس آرامش و شادی کنید. درصورتی که شما یا کس دیگری حالش بد باشد، دروب سایت یومو (Youmo.se) میتوانید بخوانید و به فلم هایی نگاه کنید که چی کارهایی میتوانید انجام دهید. درانجا شما همچنین به بسیاری از پرسان ها در مورد منحیث مثال بدن، عشق و روابط جنسی خود جواب می گیرید.

اگرحال روحی خیلی بدی دارید تقاضای کمک کنید

اگرحالتان به مدت طولانی بد است و یا حال روحی خیلی بدی دارید تقاضای کمک کنید. اگر به مکتب میروید از مشاور،نرس مکتب و یا دیگر کارکنان بخش صحی مکتب کمک بگیرید. شما حتی میتوانید منحیث مثال با مرکز خدمات صحی، مطب پذیرش جوانان (Ungdomsmottagning) و یا بخش روحی روانی اطفال و نوجوانان (Bup) تماس بگیرید.

درصورتی که حال روحی بدی داشته دراینجا میتوانید درمورد مراکزصحی مراقبتی وجاهایی که میتوانید کمک بگیرید بیشتربخوانید:

همه کسانی که در سویدن به مکتب می روند می تواند از طریق چیزی به نام بخش صحی دانش آموز کمک بگیرند. این بدان معنی است که شما می توانید یک نرس مکتب یا داکترمکتب را درمکتب خود ملاقات کنید. اگرناراحت هستید و احساس بد روانی دارید درمکتب شما یک مشاور یا روانشناس وجود دارد که می توانید با آنها گپ بزنید. تمام کارکنانی که با سلامت دانش آموزان کار می کنند، تعهد به رازداری دارند. این بدان معناست که بدون تایید شما نمی توانند چیزی درباره شما به دیگران بگویند.

اگرحالتان منحیث روانی بد باشد هم میتوانید با مرکزخدمات صحی تماس بگیرید. مرکزخدمات صحی به شما دربرقراری ارتباط با بخش صحت روانی کمک میکنند.

مطب پذسرش برای جوانان هست. شما میتوانید از ۱۲ تا ۱۳ سالگی و تا بین ۲۰ تا ۲۵ سالگی به آنجا مراجعه کنید. مطب های جوانان با همدیگر تفاوت دارند. درمطب پذیرش جوانان کمک های مختلفی دریافت میکنید. اگراحساس نگرانی و اضطراب میکنید ومایلید که با انها گپ بزنید میتوانید به آنها مراجعه کنید. اگربرای جلوگیری ازحاملگی کمک میخواهید و یا پرسانی درمورد بدن خود دارید میتوانید به آنها مراجعه کنید.

روانپزشکی اطفال و نوجوانان برای اطفال و نوجوانان تا ۱۸ ساله که از نظر روانی نیاز به حمایت یا مراقبت دارند. هنگام صحبت کردن در مورد روانپزشکی اطفال و نوجوانان اغلب، اختصار (Bup) استفاده می شود. دربیشتر مواقع با تماس گرفتن با نزدیکترین مطب (Bup)، می توانید مستقیما تماس با آنها بگیرید.

برای گرفتن مشاوره میتوانید به مطب های پذیرش زیادی تلفون بزنید. شما با یک درمانگر گپ خواهید زد. گاهی اوقات ممکن است فقط تلفونی مشاوره خود رادریافت کنید. گاهی اوقات ممکن است که به کمک بیشتری نیاز داشته باشید. درمانگر میتواند نظر بدهد که آیا (Bup) برای شما مناسب است یا اینکه باید درجای دیگری کمک درخواست کنید منحیث مثال مطب صحی محصلان و یا مطب پذیرش نوجوانان.

اگرشما یا شخص دیگری از نظر روحی روانی خیلی مریض هستید وبصورت عاجل نیاز به کمک دارید باید به بخش روانی شفاخانه مراجعه کنید. برای اینکه بدانید به کجا مراجعه کنید، میتوانید با شماره تلفن ۱۱۷۷ تماس بگیرید.

اگر شرایط اضطراری است و جان کسی درخطر است به تلفون ۱۱۲ زنگ بزنید. شما فورا کمک میگیرید و آمبولانس شما را به بخش اضطراری میبرد. درنمبر ۱۱۲ شما هم با آمبولانس هم پلیس وهم با خدمات امداد و آتش سوزی تماس میگیرید.

هنگامی که ازنظر روحی حال بدی دارید کسان دیگری بغیرازبخش صحی هستند که به شما کمک میکنند. منحیث مثال سازمانهای داوطلبانه که برای کمک گرفتن میتوانید تلفون بزنید و یا آنها را ملاقات کنید. این سازمان ها وب سایت های خود را دراینترنت دارند که می توانید در مورد کمک هایی که ارائه می دهند بیشتربخوانید.

معلولیت

شخص معلول یا ناتوان، توانایی جسمی، فکری و یا روحی کمتری دارد. منحیث مثال دید بد چشم میتواند نوعی معلولیت باشد ویا بضی ها به وسایل کمکی مثل صندلی چرخ دار و یا سمعک ضرورت دارند. به این معنی که شما برای مقابله با زندگانی روزمره خود نیاز به کمک دیگران دارید.

کسانی که دارای معلولیت هستند، درطول مدت پناه جویی، حقوق خاصی به آنها تعلق میگیرد. اگرمعلولیت داشته باشید مشاور اجتماعی شما به شما کمک کرده تا از حمایت درستی برخوردارشوید.