مکتب

آخرین به روز رسانی 27/3-2024

در سویدن قوانین مختلفی وجود دارد که چگونگی مکتب را که در آن همه اطفال و نوجوانان بتوانند به بهترین وجهه ممکن رشد کنند تعیین مینماید. طور مثال مکتب باید است ضروریات مختلف شاگردان را درنظربگیرد. برنامه و پلانهای درسی وجود دارند که نشان میدهند که در صنف های مختلف چه مضامینی را باید است آموخت. دراینجا میتوانید درمورد مکتب درسویدن مطالعه کنید.

برای مکتب اهداف مختلفی وجود دارد. برای مکتب ابتدایی هدف هایی به صورت کلی وجود دارد و اهدافی هم برای تعیین اینکه آیا یک دانش آموزدر یک موضوع قبول شده وجود دارد. توضیحاتی درباره آنچه که درمضامین مختلف باید یاد بگیرید وجود دارد واینکه وقتی مکتب را تمام کردید چه چیزهایی را باید بدانید.

برای رسیدن به یک سطحی دانش آموز چه چیزهایی را باید بداند که بتواند به سطح بعدی برود، اینها در آنچه که برنامه تعلیمی مکتب ابتدایی و مکتب دبیرستانی نامیده شده توضیح داده شده است.

درطول صنفهای ۱ تا ۵ شاگردان برروی هرمضونی نظراتی میگیرند. این ارزیابی ها برای این است که ببینند شما درمضامین مختلف درچه سطحی قراردارید.

از صنف ۶ به بعد شما برای هر ترم کارنامه دریافت میکنید. تمامی مضامین دردوره ابتدائی امتحان دارند. شرایط سطح دانش برای این است که ببینند دانش آموزبرای گرفتن نمره خاصی چه چیزهایی نیاز دارد بداند. مقیاس نمرات درشش مرحله است، از آ(A) تا اف (F). پنج نمره قبولی وجود د ارد، از آ(A)، ب(B)، سه(C)، د(D) ، اِ(E) و اف (F) به این معنی است که شاگرد قبول نشده است.

درلیسه دانش آموزان نمرات را درهرمضامین خاتمه یافته دریافت می کنند. تمامی مضامین لیسه شرط دانش دارند. شرط سطح دانش برای این است که تا بگویند که دانش آموز چه چیزی باید بداند تا بتواند درجه خاصی کسب کند. پس ازفارغ التحصیلی، اگرالزامات مربوط به درجه را برآورده کنید، یک دیپلم دریافت خواهید کرد، درغیراین صورت لیسه گواهی تحصیلی صادرمی کند.

در سویدن ما تعلیمات اجباری ابتدایی داریم. لازمه تعلیمات اجباری هم حق و هم مکلفیت است. این بدین معنی است که شما حق دارید تا به تعلیمات ابتدایی مکتب دسترسی داشته باشید و آنچه برنامه هایی که از طرف مکتب سازماندهی میشود،

در سویدن از سالی که کودک شش ساله می شود تا زمانی که او از صنف آخر مکتب ابتدائی فارغ می شود یا ۱۸ ساله می شود، آموزش اجباری می باشد.

هرگاه بعد از اختتام دوره تعلیمات اجباری شما هنوز هم شرایط مهارت را تکمیل نکرده باشید، حق دارید تا برنامه تعلیماتی را تا دو سال دیگر تکمیل کنید. این حرف به این معنی نیست که شرایط تعلیمات اجباری تمدید شده اند. همچنان شما میتوانید در بخش برنامه مقدماتی تعلیمات ثانوی گام اتخاذ نمایید. این مربوط به شما است تا تصمیم بگیرید که آیا در مکتب ابتدایه باقی بمانید و یاهم برنامه مقدماتی را در لیسه تعقیب نمایید. شرایط تعلیمات اجباری مربوط به لیسه نمیشود اما زمانی که شما در برنامه تعلیمات ثانوی شرکت می ورزید، از شما انتظار برده میشود تا در درسها سهم گیرید.

حداقل یک بار هر ترم، معلم، دانش آموز (شما) و کفیل یا سرپرست شما باید یک گپ انکشافی داشته باشند. درطول بحث برای کمک به چگونگی رشد بهترشما گپ می زنید. هم درمورد رشد دانش وهم درمورد رشد اجتماعی شما گپ زده میشود.

منحیث یک دانش آموز، اگر شما قادر به برآورده کردن نیازهای دانش یک یا چند مضامین نباشید، شما حق دارید که در مکتب کمک وحمایت دریافت کنید. ممکن است تنظیمات اضافی یا پشتیبانی خاصی وجود داشته باشد. تنظیمات اضافی معمولا خدمات اضافی کوچکی درساعات تدریس معمولی هست.

اگر دانش آموزی که تنظیمات اضافی دریافت می کند واحتمال آن باشد که معلوماتش به سطح دانش لازمه نرسد، معلم موظف است که به مدیرمکتب گزارش دهد. دراینصورت مدیر بررسی میکند که آیا دانش آموز نیاز به کمک و حمایت خاص دارد یا نه. اگر تحقیقات نشان دهند که دانش آموز نیاز به حمایت ویژه دارد، مکتب یک پروگرام عملیاتی را ایجاد خواهد کرد.

رفتن به مکتب لیسه داوطلبانه است. درمکتب لیسه میتوانید برنامه های مختلف سراسری و یا برنامه ها یا کورس های مقدماتی را بخوانید. دربرنامه های ملی دوره های آمادگی آموزشی حرفه ای و یا امادگی برای پوهنتون وجود دارند.

برای این که بتوانید شامل یک برنامهٔ حرفه ای شوید لازم است تا دارای سند کامیابی در مضامین سویدنی یا سویدنی به عنوان زبان دوم، انگلیسی، ریاضی و پنچ مضمون دیگر باشید. بنا بر این داشتن سند کامیابی در هشت مضمون لازم است.

برای اینکه شما در یک برنامه پیش پوهنتونی شرکت کنید، باید دارای نمرات کامیابی در لسان سویدنی یا سویدنی منحیث لسان دوم، انگلیسی، ریاضیات و در ۹ مضامین دیگر نمرات کامیابی داشته باشید. بنابراین در مجموع نمرات کامیابی دوازده مضامین مورد نیاز است.

اگر شما برای پروگرام های ملی واجد شرایط نباشید، میتوانید یکی از چهار پروگرام مقدماتی را بخوانید. برنامه های مقدماتی می تواند از لحاظ سرعت تدریس، حجم و محتوا متغییر باشد. همچنان این برنامه ها باید بر اساس دانش قبلی و نیاز های شما قابل تنظیم باشند.

اگرشما نتوانید از طریق تحصیلات لیسه به کالج یا پوهنتون دسترسی پیدا کنید، گزینه های دیگری هم وجود دارند.

اگرنظری دارید و یا درمکتب ازچیزی درمورد تحصیلات خودتان ناراضی هستید، ابتدا باید با معلم یا مدیرمکتب تماس بگیرید.

اگر احساس می کنید که معلم یا مدیر به شما گوش نمی دهند، می توانید با مقام مسئول مکتب (Huvudman) تماس بگیرید. مقام مسئول شاروالی برای یک مکتب شاروالی و هیئت مدیره مکتب برای مکتب خصوصی (Friståendeskola)است. اگر هنوزاحساس می کنید که نظرات شما به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است، می توانید به آمریت بازرسی مکاتب (Skolinspektionen) اطلاع دهید. بازرس مکتب مسئول نظارت برمکاتب است.

همه حق دارند که درمکتب احساس امنیت کنند. اگربا این وجود با شما هنوز بدرفتاری میشود و یا مورد اذیت و آزارقرارمیگیرید، مکتب باید به شما کمک کند. اگرازطرف دیگر شاگردان و یا کلانسالان درمکتب با شما بدرفتاری میشود، شما می توانید با نماینده اطفال و شاگردان (BEO) تماس بگیرید.

سیستم تحصیلی مکاتب

سیتم مکتب های سویدن ازفعالیت های مختلف و انواع تحصیلات تشکیل شده است. درزیر یک بررسی اجمالی داده میشود.

مهد اطفال

مهد اطفال یک فعالیت گروه تعلیمی برای اطفال از ۱ سال تا شروع مکتب است. اطفال مهد در سنین مختلف شروع می کنند و برای مدت طولانی شرکت می کنند. فعالیت های مهد اطفال باید از جمله والدین را قادر سازد تا بتوانند کار یا تحصیلات را با تربیت اطفال ادغام کنند.

صنف پیش مکتبی

صنف پیش مکتبی یک نوع از مکتب اجباری است. اکثر اطفال از دوره ترم خزان سالی که ۶ ساله میشوند به صنف پیش مکتبی می روند. این تعلیمات اطفال را تحریک می کند و آنها را برای ادامه تحصیلات بیشتر آماده می کند.

مکان اوقات فراغت (Fritidshem)

شاروالی موظف است محل اوقات فراغت (Fritidshem) طفل را تا ترم بهاری که طفل ۱۳ ساله میشود ارائه دهد. شاروالی می تواند به جای محل اوقات فراغت از ترم خزان زمانی که طفل ۱۰ ساله است، مکان اوقات فراغت آزاد (Öppen fritidsverksamhet) را ارائه دهد. محل اوقات فراغت مکمل صنف های پیش مکتبی و مکتب میباشد تا والدین را قادر سازد که بتوانند کار یا تحصیلات را با تربیت اطفال ادغام سازند.

حمایت تعلیم و تربیتی

شاروالی ها باید سعی کنند که به جای پیش مکتبی یا مکان اوقات فراغت درصورت تمایل مراقبت های تعلیم وتربیتی طفل را پیشنهاد دهند.

مکتب دوره ابتدائیه

در سویدن از سالی که کودک شش ساله می شود تا زمانی که او از صنف آخر مکتب ابتدائی فارغ می شود یا ۱۸ ساله می شود، آموزش اجباری می باشد.

مکتب ویژه

تحصیل اجباری در سمستر پاییزهمان سال آغاز می شود که کودک شش ساله می شود. صنف آمادگی برای مکتب اجباری است. در مکتب ویژه از صنف آمادگی برای مکتب تا صنف ۱۰ تدریس صورت می گیرد.

مکتب ابتدائی متناسب

مکتب ابتدائی متناسب باید به همه کودکانی که معلولیت ذهنی دارند، آموزشی بدهد که با شرایط هر کودک سازگار باشد.

دوره مکتب لیسه

تحصیلات دوره لیسه دانش پایه برای ادامه تحصیل و برای زندگی حرفه ای آینده فراهم می کند. درجمنازیوم، ۱۸ برنامهٔ سراسری به سطح لیسه​/جمنازیوم وجود دارد: شش پروگرام آمادگی برای پوهنتون و ۱۲ پروگرام حرفه یی. همچنین شش برنامهٔ سراسری استخدامی سطح لیسه​/جمنازیوم و چهار پروگرام مقدماتی وجود دارد.

مکتب لیسه متناسب

برنامه های ملی و برنامه های فردی برای انتخاب وجود دارد. قبل از شروع یک دانش آموز در یک مکتب لیسه متناسب، شهرداری یک ارزیابی تعلیمی و تربیتی، روانی وعصبی، صحی و اجتماعی انجام می دهد تا ببیند که آیا این مکتب برای دانش آموز مناسب است یا نه.